Παρασκευή 14.06.2024

Βγήκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στο ΑΣΕΠ – Προσλαμβάνονται 5.500 νέοι δημόσιοι υπάλληλοι

Από το σύνολο των διαγωνισθέντων υποψήφιων δημόσιων υπαλλήλων, μόλις το 19,3% συγκέντρωσε τη βάση της απαιτούμενης βαθμολογίας των 55 μονάδων για κάθε μάθημα δοκιμασίας

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Μαρτίου, στον οποίο πήραν μέρος 77.073 υποψήφιοι, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος για την πρόσληψη 5.500 δημόσιων υπαλλήλων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Τα επόμενα δύο χρόνια, στις προκηρύξεις για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε μόνιμους υπαλλήλους θα έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος μόνο οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού, οι οποίοι είναι όλοι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Τα αποτελέσματα ήταν έτοιμα να εκδοθούν και πριν από τις εθνικές εκλογές, από τα τέλη Απριλίου, αλλά για λόγους ηθικής τάξης και σε συμφωνία με τα κόμματα της Βουλής συμφωνήθηκε να δοθούν στη δημοσιότητα αμέσως μετά.

Από το σύνολο των διαγωνισθέντων υποψήφιων δημόσιων υπαλλήλων, μόλις το 19,3% συγκέντρωσε τη βάση της απαιτούμενης βαθμολογίας των 55 μονάδων για κάθε μάθημα δοκιμασίας.

Από τη δεξαμενή των επιτυχόντων, από εδώ και στο εξής, κάθε φορέας του Δημοσίου θα αναζητεί μέσω σχετικής προκήρυξης τους υπαλλήλους που έχει ανάγκη να προσλάβει από όσους και όσες διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των θέσεων που θα προκηρυχθούν.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες.

Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία εμφανίζονται στα αποτελέσματα με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Ένα νέο στοιχείο που εισάγει αυτός ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι ότι δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων ούτε με αίτηση αναβαθμολόγησης, αλλού ούτε και η υποβολή ένστασης, παρά τα πολλά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διεξαγωγή του.

Στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή τη διαδικασία διορισμού τους στη θέση που τους ενδιαφέρει και έχουν τα προσόντα, οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού πρέπει στις προκηρύξεις να δηλώσουν σωστά τα τυπικά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα) ανά κωδικό θέσης.

Πηγή: Parapolitika.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ