Σάββατο 30.09.2023

Βελτίωση πεζοδρομίων και προσβασιμότητας στην οδό Καλουτά

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια  του έργου «Βελτίωση πεζοδρομίων και προσβασιμότητας στην οδό Καλουτά», θα εκτελέσει εργασίες στα πεζοδρόμια στην οδό  Καραολή & Δημητρίου και στην οδό Καλουτά στα πλαίσια του έργου.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθεί:

 

– ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΝΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων και δίκυκλων επί της οδού Καλουτά από την διασταύρωσή της με την οδό Χαρ. Αλοιμονάκη έως την διασταύρωσή της με την οδό Γυμνασιάρχου Αναστασιάδη στο ρεύμα κυκλοφορίας από την πόλη της Χίου προς το Γενικό Νοσοκομείο Χίου (βόρεια). Η ρύθμιση της κυκλοφορίας για τα οχήματα και τα δίκυκλα που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει επί τόπου από το προσωπικό του έργου από το Σάββατο 26/08/2023 που θα εκτελεστούν οι εργασίες καθαιρέσεως τμήματος των πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου έως το πέρας αυτών.

–  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων και δίκυκλων επί των 1ου και 2ου αδιέξοδων οδών (πλησίον παιδικού σταθμού Λιλιπούπολη) που βρίσκονται εγκάρσια επί της οδού Κραολή & Δημητρίου όπου θα εκτελεστούν εργασίες καθαιρέσεων.

 

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες.  Επίσης να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των

 

οχημάτων.

 

 

Ο πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. Δ. Χίου

 

 

 

 

Δρ. ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας

& Διοίκησης  με βαθμό Α’

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ