Παρασκευή 19.07.2024

Β. Σπανάκης: «Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης υπέγραψε σήμερα Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες:

1) Συστήνονται νέες θέσεις προσωπικού στα ΚΕΠ, Δήμου Γλυφάδας και Δήμου Καλλιθέας,
2) Ιδρύεται νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο Δήμο Κορινθίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, καθώς στη νέα υποδομή πληρούνται στο ακέραιο οι προδιαγραφές στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών και
3) Μεταστεγάζονται δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους Δήμους Ερυμάνθου του Νομού Αχαΐας (ΚΕΠ Χαλανδρίτσας) και Καλαμαριάς του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠ Πλατείας Σκρά). Η μεταστέγαση των δύο ΚΕΠ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει στους νέους χώρους η δυνατότητα απρόσκοπτης προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα.

«Η σύσταση των νέων θέσεων προσωπικού, η ίδρυση ενός νέου ΚΕΠ και η μεταστέγαση δύο υφιστάμενων σε νέους, σύγχρονος χώρους είναι ένας νέος δημιουργικός κρίκος στην αλυσίδα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να γίνει ακόμα καλύτερη η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη στην επικοινωνία του και την εξυπηρέτησή του από τους Δήμους» δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βασίλης Σπανάκης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ