Δευτέρα 15.07.2024

“Τελεσίγραφο” του ΕΦΚΑ σε 40.000 οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους

«Σιωπηρό» deadline, προκειμένου οι χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ με χρέη άνω των 150.000 ευρώ να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, προκειμένου να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους μέσα στον Αύγουστο, δίνει ο ασφαλιστικός φορέας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει άμεσα και το αργότερο έως 21/07/2024 οι υπάλληλοι που χειρίζονται τα χρέη να τακτοποιήσουν τις 40.000 εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και να ολοκληρώσουν κάθε διοικητική ενέργεια που, ενδεχομένως, θα επιφέρει την εξαίρεση οφειλέτη από τη διαδικασία δημοσιοποίησης, βάσει των προαναφερόμενων προϋποθέσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Έλεγχος και Επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ. για την ορθή καταχώριση της νομικής μορφής για Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., λόγω της εξαίρεσής τους από τη δημοσιοποίηση.
 2. Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λ.π., οι οποίες επιφέρουν μείωση της βεβαιωμένης οφειλής.
 3. Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αιτήσεων διαγραφής, εξαίρεσης κ.λπ., με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή στο Κ.Ε.Α.Ο. των σχετικών τροποποιητικών πράξεων.
 4. Καταχωρίσεις στο Ο.Π.Σ./e-ΕΦΚΑ πληροφοριών αναστολής είσπραξης βάσει:
  – δικαστικών πράξεων/αποφάσεων,
  – αιτήσεων θεραπείας επί υποβληθεισών καταγγελιών-δηλώσεων απασχόλησης.
 5. Έλεγχος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ, κατ’ εφαρμογή των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων.
 6. Διενέργεια συμψηφισμών (μέσω διενέργειας ελέγχου δηλωθέντων-καταβληθέντων ή της έκδοσης Αποφάσεων Συμψηφισμού Α.Π.ΣΥ.Μ.).

Προκειμένου να εξαιρεθεί κάποιος από τη δημοσιοποίηση της λίστας θα πρέπει:

 • Να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.
 • Οι οφειλές να τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.
 • Οι οφειλές να έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
 • Οι οφειλές να προέρχονται από αποβιώσαντες ή από ανήλικους.

Να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των οφειλετών περιλαμβάνονται παλιά χρέη πτωχευμένων εταιρειών που είναι ξεγραμμένα από τον ΕΦΚΑ, όπως και από την Εφορία.
Πρόκειται για χρέη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς έχουν εξαντληθεί όλα τα αναγκαστικά μέτρα, χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα.

πηγή powergame.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ