Τετάρτη 21.02.2024

Σύνταξη: Χαράς ευαγγέλια για 100.000 παλαιούς συνταξιούχους – Πώς μηδένισαν τη διαφορά [πίνακες]

Μηδενίστηκε η προσωπική διαφορά με τις αυξήσεις του 2024 για πάνω από 100.000 παλαιούς συνταξιούχους.

Για πολλούς που είχαν μείνει με μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από το 2023, η αύξηση 3% που πήραν από 1ης/1/2024 πέρασε σχεδόν ολόκληρη στην τσέπη.

Περισσότερο κερδισμένοι είναι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και ακολουθούν από τα υπόλοιπα Ταμεία (ΔΕΚΟ, Δημόσιο).

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

* Συνταξιούχοι του ΙΚΑ με 37 έως 39 έτη ασφάλισης το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.262 ευρώ (ανταποδοτική και εθνική) και 13 ευρώ μέση προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας πήραν επίδομα 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 3% μηδένισαν και την προσωπική διαφορά κερδίζοντας καθαρή αύξηση 25 ευρώ. Από τα 1.275 ευρώ που έπαιρναν με σύνταξη και προσωπική διαφορά το 2023, ανέβηκαν στα 1.300 ευρώ το 2024 χωρίς προσωπική διαφορά.

Από το Δημόσιο κερδισμένοι με μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς από την αύξηση του 2024 βγήκαν οι συνταξιούχοι με 40 έτη, ενώ οι συνταξιούχοι με λιγότερα έτη (35 έως 38) μείωσαν τη διαφορά και θα περιμένουν το 2025 και το 2026 για να τη μηδενίσουν.

Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 40 έτη ασφάλισης, το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.303 ευρώ (ανταποδοτική και εθνική) και 37 ευρώ μέση προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας πήραν επίδομα 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 3% μηδένισαν και την προσωπική διαφορά, με τη σύνταξη να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.342 ευρώ το 2024.

* Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 37 έως 39 έτη ασφάλισης, το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.247 ευρώ (ανταποδοτική και εθνική) και 59 ευρώ μέση προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι πήραν επίδομα 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 3% μείωσαν την προσωπική διαφορά αφήνοντας υπόλοιπο 22 ευρώ που θα μηδενιστεί το 2025.

Ανάλογη είναι και η εικόνα στα υπόλοιπα Ταμεία. Ενδεικτικά:

* Συνταξιούχοι της ΑΤΕ με 40 έτη ασφάλισης, το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.612 ευρώ και 47 ευρώ μέση προσωπική διαφορά, ενώ με την αύξηση 3% για το 2024 μηδένισαν την προσωπική διαφορά και η μέση σύνταξη διαμορφώθηκε στα 1.660 ευρώ.

* Συνταξιούχοι του ΝΑΤ με 33 έως 35 έτη ασφάλισης, το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.146 ευρώ και 30 ευρώ μέση προσωπική διαφορά, ενώ με την αύξηση 3% για το 2024 μηδένισαν την προσωπική διαφορά και η μέση σύνταξη διαμορφώθηκε στα 1.180 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και τι ισχύει για παλιούς και νέους;

Προσωπική διαφορά έχουν οι παλαιοί πριν το νόμο Κατρούγκαλου συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι είχαν βγει στη σύνταξη πριν από τις 13/5/2026. Το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται ως συμπλήρωμα σε όσους μετά τον επανυπολογισμό προέκυψε μείωση σύνταξης.

Οι νέοι από τις 13/5/2016 και μετά συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά με προϋπόθεση όμως η σύνταξή τους να έχει μείωση άνω του 20% από τη σύνταξη που θα είχαν αν υπολογιζόταν με το παλιό σύστημα. Στους νέους συνταξιούχους η προσωπική διαφορά διατηρήθηκε έως το 2018, ενώ από 1ης/1/2019 δεν έχουν καμία προστασία, ακόμη και αν η σύνταξή τους βγει μικρότερη κατά 30% από των παλαιών συνταξιούχων.

Ποιοι παλαιοί συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2024

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ

Ετη ασφάλισης Σύνταξη 2023 (εθνική + ανταποδοτική) Πρ. διαφορά 2023 Σύνταξη 1η/1/2024 με αύξηση 3% Υπόλοιπο πρ. διαφοράς
27-30 796 30 820 6
30-33 915 37 942 10
33-35 1.034 22 1065 0
35-37 1.190 25 1226 0
37-39 1.262 13 1300 0
40 1.261 11 1299 0

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ετη ασφάλισης Σύνταξη 2023 (εθνική + ανταποδοτική) Πρ. διαφορά 2023 Σύνταξη 1η/1/2024 με αύξηση 3% Υπόλοιπο πρ. διαφοράς
27-30 809 159 833 135
30-33 924 189 952 161
33-35 1.051 150 1.083 118
35-37 1.131 106 1.165 72
37-39 1.247 59 1.284 22
40 1.303 37 1.342 0

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ετη ασφάλισης Σύνταξη 2023 (εθνική + ανταποδοτική) Πρ. διαφορά 2023 Σύνταξη 1η/1/2024 με αύξηση 3% Υπόλοιπο πρ. διαφοράς
27-30 946 110 974 82
30-33 943 141 971 113
33-35 1.030 130 1.061 99
37-39 1.432 36 1.475 0
40 1.612 47 1.660 0

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑΤ

Ετη ασφάλισης Σύνταξη 2023 (εθνική + ανταποδοτική) Πρ. διαφορά 2023 Σύνταξη 1η/1/2024 με αύξηση 3% Υπόλοιπο πρ. διαφοράς
27-30 938 128 966 100
30-33 1.069 105 1.101 73
33-35 1.146 30 1.180 0
35-37 1.124 13 1.158 0
37-39 1.043 26 1.074 0
40 1.128 2 1.162 0

*Ποσά συντάξεων προ φόρου.

Πηγή: E.T.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ