Τρίτη 25.01.2022

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τις πρώτες πραγματικές αυξήσεις από το 2023 [ οι επίσημοι πίνακες]

Συντάξεις: Συνταξιούχοι με 38, 39 και κυρίως με 40 έτη ασφάλισης είναι αυτοί που θα πάρουν τις πρώτες πραγματικές αυξήσεις από το 2023 και μετά, καθώς σε πάρα πολλά Tαμεία οι προσωπικές διαφορές μειώθηκαν σημαντικά με τον επανυπολογισμό που έγινε στις παλιές πριν από τον Μάιο του 2016 συντάξεις.

Εκτιμάται ότι στην πρώτη ταχύτητα με άμεσες αυξήσεις και μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς, είναι περίπου 100.000 συνταξιούχοι από τους 600.000 συνολικά που θα δουν να φεύγει η προσωπική διαφορά σταδιακά και πάντως μέσα σε μια τριετία για τους περισσότερους.

Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του επανυπολογισμού συντάξεων και των νέων προσωπικών διαφορών που αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», για τους παλαιούς συνταξιούχους με 38, 39 και 40 έτη ασφάλισης οι προσωπικές διαφορές συντάξεων μειώθηκαν κατά μέσο όρο ανά Ταμείο ως εξής:

 • Στις συντάξεις του Δημοσίου (πολιτικών, αποστράτων κ.λπ.) οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο 95 ευρώ, με 38 έτη ασφάλισης, 104 ευρώ με 39 έτη και 109 ευρώ με 40 έτη. Τα ποσά αυτά είναι ταυτόχρονα λογιστικές αυξήσεις που πήγαν στις ανταποδοτικές συντάξεις.
 • Στις συντάξεις του ΙΚΑ οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο 91 ευρώ, με 38 έτη ασφάλισης, 98 ευρώ με 39 έτη και 100 ευρώ με 40 έτη, με αντίστοιχες λογιστικές αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις.
 • Στις συντάξεις του Ταμείου Συνεταιριστικών Οργανώσεων οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο μεταξύ 71 και 100 ευρώ στα 38 ως 40 έτη, με αντίστοιχες λογιστικές αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις.
 • Στις συντάξεις του Ταμείου της Εθνικής Ασφαλιστικής οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο 105 ευρώ, με 38 έτη ασφάλισης, 126 ευρώ με 39 έτη και 152 ευρώ με 40 έτη, με αντίστοιχες λογιστικές αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις.
 • Στις συντάξεις των συνταξιούχων Εθνκιής, Αγροτικής και άλλων τραπεζών οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο ως και 121 ευρώ με 38 ως 40 έτη ασφάλισης. Το «ροκάνισμα» των προσωπικών διαφορών προήλθε από τις αντίστοιχες λογιστικές αυξήσεις που πήραν οι ανταποδοτικές συντάξεις όπως φαίνεται στους πίνακες.
 • Στις συντάξεις των υγειονομικών (ΤΣΑΥ) οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο από 79 ως 97 ευρώ, με αντίστοιχες λογιστικές αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις.
 • Στις συντάξεις των υγειονομικών (ΤΣΑΥ) με 38 ως 40 έτη οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο από 79 ως 97 ευρώ, με αντίστοιχες λογιστικές αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις. Ανάλογες λογιστικές αυξήσεις προέκυψαν και στις συντάξεις του Ταμείου Νομικών, ενώ μικρότερες (55-64 ευρώ) ήταν οι μειώσεις προσωπικών διαφορών για τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ
 • Στα Ταμεία Τύπου (κυρίως των τεχνικών) καταγράφονται μειώσεις προσωπικών διαφορών ως 134 ευρώ στην 40ετία.
 • Στις συντάξεις του ΝΑΤ οι προσωπικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό μειώθηκαν κατά μέσο όρο από 81 ως 109 ευρώ, με αντίστοιχες λογιστικές αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις. Στο ΝΑΤ ο μέσος όρος του υπολοίπου της προσωπικής διαφοράς που μένει είναι 62 ευρώ στα 38 έτη, 61 ευρώ στα 39 έτη και 33 ευρώ στα 40 έτη, που σημαίνει ότι οι λίγοι έστω συνταξιούχοι ναυτικοί με 38 ως 40 έτη που δεν πήραν πραγματικές αυξήσεις τώρα, θα τις περιμένουν από το 2023 και μετά που θα μηδενιστούν οι μικρές προσωπικές διαφορές.

Σε πολλά Ταμεία οι νέες προσωπικές διαφορές, μετά τις μειώσεις, πέφτουν σε διψήφιο αριθμό αντί τριψήφιο που ήταν μέχρι πρότινος. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις έρχονται πιο κοντά.

Για παράδειγμα:

 1. Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Εθνικής Ασφαλιστικής με 40 έτη έχουν μείωση προσωπικής διαφοράς από τα 238 ευρώ στα 86 ευρώ (λογιστική αύξηση 152 ευρώ στη σύνταξη κατά μέσο όρο).
 2. Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ με 40 έτη έχουν νέα προσωπική διαφορά στα 42 ευρώ αντί 142 ευρώ που είχαν μέχρι πρότινος. Με μια αύξηση της τάξης του 3,5% το 2023, η διαφορά των 42 ευρώ θα μηδενιστεί και οι αυξήσεις θα περάσουν στην τσέπη.
 3. Οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ και της ΔΕΗ με 40 έτη έχουν μείωση προσωπικής διαφοράς από τα 152 ευρώ στα 65 ευρώ του ΟΤΕ και από 157 ευρώ στα 27 ευρώ της ΔΕΗ με λογιστικές αυξήσεις κατά μέσο όρο 87 ευρώ και 130 ευρώ αντίστοιχα και με πραγματικές αυξήσεις από το 2023.

 

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ)

 

ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ 38 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ 39 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ανταποδοτική+εθνική σύνταξη 1 (νόμος 4387) Προσωπική Διαφορά 1 (αρχική) Ανταποδοτική+εθνική σύνταξη 2 (νόμος 4670) Προσωπική Διαφορά 2 (υπόλοιπο) Μείωση προσωπικής διαφοράς, και αύξηση σύνταξης (2-1) Σύνολο σύνταξης με νέα προσωπική διαφορά Ανταποδοτική+εθνική σύνταξη 1 (νόμος 4387) Προσωπική Διαφορά 1 (αρχική) Ανταποδοτική+εθνική σύνταξη 2 (νόμος 4670) Προσωπική Διαφορά 2 (υπόλοιπο) Μείωση προσωπικής διαφοράς, και αύξηση σύνταξης (2-1) Σύνολο σύνταξης με νέα προσωπική διαφορά
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΓΛΚ) 1.017 219 1.112 123 95 1.235 1.029 207 1.133 103 104 1.236
ΙΚΑ 1.043 139 1.134 48 91 1.182 1.043 139 1.141 41 98 1.182
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 832 118 905 45 74 950 763 120 834 50 71 883
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1.098 205 1.203 100 105 1.304 1.182 207 1.307 81 126 1.389
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.047 262 1.126 183 79 1.309 1.027 233 1.117 143 90 1.260
ΑΤΕ 1.254 156 1.348 61 94 1.410 1.460 132 1.581 11 121 1.592
ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 891 157 940 109 48 1.048 1.003 227 1.075 155 72 1.230
ΕΤΒΑ 662 430 735 357 73 1.093
ΤΑΠ-ΟΤΕ 960 221 1.040 141 80 1.180 861 205 935 131 75 1.066
ΟΑΕΕ 723 385 779 329 56 1.108 732 389 795 327 62 1.122
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 854 207 929 133 74 1.062 884 229 970 143 86 1.113
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 781 170 847 104 66 951 798 182 871 108 74 979
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) 1.064 335 1.143 256 79 1.399 1.150 301 1.243 208 93 1.451
ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 1.205 370 1.259 316 54 1.575 1.227 366 1.282 311 55 1.593
ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΙΣΥΤ) 734 480 787 427 53 1.214 1.059 422 1.165 316 106 1.481
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΣΕΥΠ-Α) 896 389 979 307 83 1.286 874 430 960 343 87 1.304
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΤΣΕΥΠ-Θ) 1.008 398 1.103 303 95 1.406 1.009 324 1.113 221 104 1.334
ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΤΤΑ) 1.325 264 1.438 151 113 1.589 1.019 218 1.118 119 99 1.237
ΟΑΠ-ΔΕΗ 1.188 248 1.294 143 106 1.436 1.180 231 1.306 105 127 1.411
ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 919 324 1.003 241 84 1.243 829 309 906 233 77 1.139
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 950 366 1.041 276 90 1.317 1.015 331 1.121 225 107 1.346
ΙΚΑ-ΝΠΔΔ (ΟΠΣ) 1.047 151 1.140 58 93 1.198 1.036 152 1.135 53 99 1.188
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 819 143 901 62 81 963 859 159 957 61 98 1.018

1.Επανυπολογισμός νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου). 2.Επανυπολογισμός νόμου 4670 (νόμος Βρούτση)

 

ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ανταποδοτική+εθνική σύνταξη 1 (νόμος 4387) Προσωπική Διαφορά 1 (αρχική) Ανταποδοτική+εθνική σύνταξη 2 (νόμος 4670) Προσωπική Διαφορά 2 (υπόλοιπο) Μείωση προσωπικής διαφοράς, και αύξηση σύνταξης (2-1) Σύνολο σύνταξης με νέα προσωπική διαφορά
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΓΛΚ) 1.019 211 1.129 101 109 1.230
ΙΚΑ 995 142 1.095 42 100 1.137
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1.036 139 1.137 38 101 1.175
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1.320 238 1.473 86 152 1.559
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 840 321 917 243 78 1.161
ΤΑΠ-ΟΤΕ 994 152 1.081 65 87 1.145
ΟΑΕΕ 750 375 817 308 67 1.124
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 983 239 1.083 139 100 1.222
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 827 193 907 112 81 1.019
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) 1.074 317 1.171 220 97 1.391
ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 1.243 354 1.307 290 64 1.598
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΣΕΥΠ-Α) 893 311 989 215 96 1.204
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΤΣΕΥΠ-Θ) 1.031 338 1.142 226 112 1.369
ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΤΤΑ) 1.443 254 1.577 120 134 1.697
ΟΑΠ-ΔΕΗ 1.463 157 1.594 27 131 1.620
ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 1.050 208 1.164 93 115 1.258
ΙΚΑ-ΝΠΔΔ (ΟΠΣ) 991 152 1.092 51 101 1.143
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 976 142 1.085 33 109 1.118

1.Επανυπολογισμός νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου). 2.Επανυπολογισμός νόμου 4670 (νόμος Βρούτση)

 

Πηγή: E.T.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ