Τρίτη 06.06.2023

Στρατεύσιμοι

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι όλοι οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 2005 είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή δυσάρεστων διοικητικών κυρώσεων αφού έχει παρέλθει η ημερομηνία που έπρεπε να το καταθέσουν.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στο πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με την δημοτική ενότητα εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.

Κατά την προσέλευση τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας ή Ελληνικό διαβατήριο
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

Η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ- ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) είναι υποχρεωτική.

Πρόσθετα, είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τη διεύθυνση του ηλεκτρικού τους ταχυδρομείου (e-mail), για την καλύτερη και άμεση ενημέρωση, επί των στρατολογικών τους θεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,  στα τηλ. 2271350870, 2271350834, 2271350039, 22723-50028, 22713-51930, 22713-51526, 22713-51229, 22743-50040 και  22713-51408

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ