Σάββατο 01.10.2022

Στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης, καθ΄ υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διακοπή εξαγωγών αλιευμάτων από Τουρκία προς Ε. Ε., μέσω Ελλάδος..

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ