Τρίτη 03.08.2021

Στατιστικά Στοιχεία Βαθμών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Νομού Χίου

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών έγινε Παρασκευή, πριν τις 13:00, από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ με sms ενημερώθηκαν οι υποψήφιοι που δήλωσαν τα στοιχεία τους στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου.
Επιπλέον, από το ΥΠΑΙΘ ο προγραμματισμός είναι να ολοκληρωθούν και οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων στο διάστημα από 14 με 16 Ιουλίου.
Αμέσως μετά τις βαθμολογίες όλων των μαθημάτων, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) που θα διαμορφωθεί ανά τμήμα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι υποψήφιοι να συντάξουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο, το οποίο φέτος θα τους δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να επιλέξουν και τα Δημόσια ΙΕΚ.
Οι υποψήφιοι, αφού πάρουν στα χέρια τους τον πίνακα με τα τμήματα του Επιστημονικού τους πεδίου, ο οποίος θα περιέχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στο κάθε τμήμα θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν σε ποια τμήματα “πιάνουν” την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Στα τμήματα που οι υποψήφιοι δεν πιάνουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν θα μπορούν να τα δηλώσουν.
Το Υπουργείο Παιδείας για να υπολογίσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κατ’ αρχήν θα εκδώσει τον Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας ανά Επιστημονικό Πεδίο, ο οποίος θα προκύψει από το σύνολο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου.
Το Υπουργείο Παιδείας στη συνέχεια θα πολλαπλασιάσει τον Γενικό Μέσο Όρο του κάθε Επιστημονικού Πεδίου με τον Συντελεστή που όρισε το κάθε τμήμα προκειμένου να προκύψει η αντίστοιχη Ελάχιστη Βάση εισαγωγής.
Τέλος, σας διαβιβάζω και τα στατιστικά στοιχεία των βαθμών των Πανελληνίων Εξετάσεων για το νομό Χίου τόσο για τα Γενικά Λύκεια, όσο και για τα ΕΠΑΛ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου
Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ