Σύμφωνα με μια νεότερη ανασκόπηση 32 μελετών, μόλις τα μισά ή και λιγότερο από αυτό είναι τα άτομα που θα αποκαλύψουν στον/στην σύντροφό τους ότι έχουν διαγνωστεί με ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) πριν τη σεξουαλική πράξη. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο The Journal of Sex Research, αναδεικνύουν επίσης ότι παρόμοιος αριθμός ατόμων πιστεύει ότι θα έπρεπε να αποκαλύψει στον σύντροφό του ότι έχει κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα πριν από τη σεξουαλική επαφή.

Προκειμένου να σταματήσει η διασπορά των εν λόγω λοιμώξεων που μελετήθηκαν – αποκλείοντας ωστόσο τον ιό HIV – η ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί ζητά να παρέχεται ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, από τη νεαρή ηλικία έως τα τέλη της ενήλικης ζωής.

«Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με ΣΜΝ μπορεί να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και να έρχονται αντιμέτωπα με δύσκολες αποφάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων μπορεί να είναι επιβλαβή για την ταυτότητα και τις σχέσεις τους. Η διαδικασία της αποκάλυψης είναι πολύπλοκη. Ορισμένα πλαίσια, ιδίως οι σχέσεις, προωθούν τη γνωστοποίηση, ενώ άλλα εμποδίζουν την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη είναι μια διαπροσωπική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται όχι μόνο το άτομο που βρίσκεται αντιμέτωπο με την απόφαση να αποκαλύψει, αλλά και ο αποδέκτης της» σημειώνουν οι ερευνητές.

Συνολικά, τονίζουν ότι τα ευρήματά τους «υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή σε όλη τη διάρκεια της ζωής και για αύξηση του αριθμού των πολιτειών (των ΗΠΑ) που προσφέρουν ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή».

Οι λόγοι πίσω από την απόκρυψη

Όσον αφορά τις αιτίες πίσω από αυτό το μυστικό, ο φόβος είναι ο βασικός αποτρεπτικός παράγοντας της μη αποκάλυψης ενός ΣΜΝ, σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ στους υπόλοιπους λόγους συμπεριλαμβάνονταν:

  • η πεποίθηση ότι η χρήση προφυλακτικού προσφέρει επαρκή προστασία.
  • η έλλειψη ενός πλαισίου σχέσης, όπως ο έρωτας μιας βραδιάς.
  • ο φόβος του χωρισμού.

Όσοι δεν αποκάλυψαν την κατάσταση της υγείας τους, χρησιμοποίησαν στρατηγικές για να περάσουν ως υγιείς, να αποσυρθούν από τις σχέσεις και να χρησιμοποιήσουν τα ξεσπάσματα των ΣΜΝ για να προγραμματίσουν τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Από την άλλη, όσα άτομα είπαν την αλήθεια στον/στη σύντροφό τους, το έκαναν από αγάπη, από αισθήματα ηθικής υποχρέωσης ή από λόγους που σχετίζονται με τη σχέση, όπως μεγαλύτερα επίπεδα δέσμευσης, για την ποιότητα της σχέσης, τη διάρκεια του χρόνου που είναι μαζί και αισθήματα εγγύτητας.

Στην ανασκόπηση, ο έρπης και ο ιός HPV εμφανίζονταν περισσότερο, ενώ τα χλαμύδια, η γονόρροια και η τριχομονάδα ήταν επίσης κοινά. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν επίσης ότι οι εμπειρίες των ατόμων που είναι αποδέκτες των αποκαλύψεων για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς σε τέτοιες μελέτες.

«Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζει αν ένα άτομο θα αποκαλύψει είναι και ο υποψήφιος αποδέκτης. Το πώς θα αντιδράσει και θα ανταποκριθεί, καθώς και η σχέση μεταξύ των δύο συντρόφων θεωρούνται κρίσιμες παράμετροι για τη γνωστοποίηση του νοσήματος» προσθέτουν οι συγγραφείς.

πηγή ygeiamou.gr