Τετάρτη 28.07.2021

Σχολεία: Οι 3 άξονες αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς

Με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να θεσπίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2021, τα πρώτα πορίσματά της αλλά και το συνεπακόλουθο πρόγραμμα υποχρεωτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που κρίθηκαν μη ικανοποιητικοί θα κάνουν την εμφάνισή τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-2023.

Εν αναμονή του νομοσχεδίου και σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επέλεξε μια διαδικασία αξιολόγησης μακράς διαρκείας, που δεν θα εφαρμόζεται ανά σχολικό έτος, όπως προβλέπεται στην περίπτωση της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αλλά θα έχει ένα αρκετά μεγάλο δείγμα εντός ενός διαστήματος δύο ή τεσσάρων χρόνων, κατά το οποίο θα αξιολογείται ο εκπαιδευτικός σε τρεις άξονες.

Οι αξιολογητές θα έρχονται σε επαφή με τον εκπαιδευτικό και θα βρίσκονται σε συνεννόηση μεταξύ τους ώστε να τηρούνται οι ίδιες κατευθυντήριες και κριτήρια. Από τους τρεις άξονες αξιολόγησης, τα πρώτα πορίσματα αφορούν τον έναν άξονα και θα εκδοθούν εντός του 2023, ώστε να ακολουθήσει η επιμόρφωση όσων εκπαιδευτικών δεν κρίθηκαν επαρκείς, ενώ η διαδικασία των άλλων δύο αξόνων θα ολοκληρωθεί εντός τετραετίας με τα πορίσματα για την ατομική αξιολόγηση να δημοσιοποιούνται στους εκπαιδευτικούς εντός του σχολικού έτους 2024-2025.

Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα συμπίπτουν και με άλλες αλλαγές που έρχονται στα σχολεία και αφορούν στην αποκέντρωση σειράς αποφάσεων και την ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή μέσα από την αυτονομία του σχολείου και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν νέες θεματικές, νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθητών αλλά και έλευση καινούργιων προγραμμάτων σπουδών και νέων σχολικών εγχειριδίων, ακόμα και παραπάνω του ενός για το κάθε μάθημα, το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο.

Το πλαίσιο

Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών:

-Αποφεύγεται οποιοδήποτε ποσοτική μονάδα μέτρησης, με την αξιολόγηση να είναι περιγραφική και να χωρίζεται σε τέσσερις κλίμακες.

-Ο εκπαιδευτικός ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είτε επιβραβεύεται με επιπλέον μοριοδότηση κατά τη διεκδίκηση θέσης στελέχους Εκπαίδευσης είτε οδηγείται σε πρόγραμμα επιμόρφωσης ώστε να καλύψει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγησή του.

4 κλίμακες

Σε πλείστες δηλώσεις κατά το πρόσφατο παρελθόν, η πολιτική ηγεσία έχει υπογραμμίσει ότι στόχος δεν είναι οι «κυρώσεις» και οι τιμωρίες αλλά η βελτίωση των αδυναμιών που εντοπίζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα κατά τη συνάντηση που είχε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως πριν από λίγες μέρες με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τη «βροχή» επίμονων ερωτήσεων για τις «συνέπειες» της αξιολόγησης, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι πέραν των υποχρεωτικών επιμορφώσεων στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, δεν προβλέπεται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τον εκπαιδευτικό που δεν έχει θετική αξιολόγηση, ακόμα κι αν συνεχόμενα κατατάσσεται στη χαμηλότερη κλίμακα.

Εν αναμονή του νομοσχεδίου λοιπόν, το οποίο θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, οι τέσσερις κλίμακες περιγραφικής αξιολόγησης θα είναι οι εξής:

-Μη ικανοποιητικός

-Ικανοποιητικός

-Πολύ καλός

-Εξαιρετικός

Βάσει των παραπάνω, ο εκπαιδευτικός θα κατατάσσεται σε μία από τις βαθμίδες βάσει της αξιολόγησης που του έχει γίνει.

Και η ίδια όμως η διαδικασία αναμένεται να έχει αρκετά σύνθετο χαρακτήρα, με παραπάνω από έναν αξιολογητές και τρεις άξονες αξιολόγησης, ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα της παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, από τη διδακτική του έως τη συνέπεια και την επάρκεια σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Οι τρεις άξονες έτσι όπως φέρεται να τους παρουσίασε η υπουργός Παιδείας στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες είναι οι εξής:

-Γενική και ειδική διδακτική των εκπαιδευτικών με αξιολογητή τον σύμβουλο ειδικότητας

κάθε 4 χρόνια

-Αποτίμηση του παιδαγωγικού κλίματος και διαχείρισης στην τάξη με αξιολογητή τον διευθυντή σχολείου κάθε 4 χρόνια

-Αποτίμηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή σχολείου και τον σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης κάθε 2 χρόνια.

Ο τρίτος άξονας αξιολόγησης θα είναι αυτός που θα ολοκληρωθεί πρώτος με τα πορίσματα και τις επιμορφώσεις να πραγματοποιούνται εντός του 2023 και στη συνέχεια το 2025 θα ακολουθήσουν τα πορίσματα από τους υπόλοιπους άξονες.

Τι προβλέπεται

ΟΙ δύο πρώτοι άξονες πρακτικά χωρίζουν το εκπαιδευτικό έργο του εκπαιδευτικού σε δύο μέρη, ώστε να υπάρχει και εσωτερική αξιολόγηση από τον διευθυντή του σχολείου αλλά και εξωτερική από τον σύμβουλο ειδικότητας, για το κάθε μάθημα που διδάσκεται στο σχολείο.

Οσον αφορά τη διεκδίκηση θέσης στελέχους Εκπαίδευσης η αξιολόγηση θα επηρεάσει τους ενδιαφερόμενους στις μεθεπόμενες κρίσεις, δηλαδή μετά το 2025. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων και αλλαγές στα κριτήρια επιλογής στελεχών, με τις επόμενες κρίσεις βάσει του νέου νόμου, όταν ψηφιστεί, να γίνονται χωρίς την επιπλέον μοριοδότηση που εξασφαλίζει μία θετική αξιολόγηση, καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο επόπτης ποιότητας και οι 880 σχολικοί σύμβουλοι

 Το παραπάνω έργο θα ενισχυθεί με την τοποθέτηση 880 σχολικών συμβούλων, οι οποίοι θα αναλάβουν ένα μέρος της αξιολόγησης, όμως μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται να προσέρχονται στην τάξη να παρακολουθούν μάθημα χωρίς προειδοποίηση, αλλά να είναι σε συνεννόηση και σε επαφή με τον καθηγητή για τη διαδικασία της αξιολόγησής του.

Επιπλέον, μετά την έκδοση των πορισμάτων, ευθύνη για την υλοποίηση της εξειδικευμένης επιμόρφωσης βάσει των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί έχει ο επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης (παιδαγωγικό στέλεχος Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).

Το σκεπτικό του υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει υπερασπιστεί την πρακτική της αξιολόγησης, εστιάζει στον βελτιωτικό χαρακτήρα της ώστε να αναδειχτούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και να επιβραβευτούν οι γνώσεις, οι ικανότητες, ο τρόπος που λειτουργούν. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που δίνουν σχετικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μαζί με Τουρκία, Ιρλανδία, Μάλτα και Ισλανδία που δεν εφαρμόζουν την εν λόγω πρακτική, σε αντίθεση με το 90% των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών που την έχουν εφαρμόσει.

Θέσεις ευθύνης

Οι εκπαιδευτικοί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας δεν αναφέρονται μόνο στα άρθρα της αξιολόγησης αλλά φέρεται να πρωταγωνιστούν σε σειρά αλλαγών που θέλει να φέρει η πολιτική ηγεσία, με την ίδρυση νέων θέσεων ευθύνης, οι οποίες θα επικουρούν το έργο του διευθυντή σχολείου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η θέση μέντορα που θα καθοδηγεί τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και θα μεριμνεί για την προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα οριστούν θέσεις συντονιστών τάξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και θέσεις γνωστικού αντικειμένου στη Δευτεροβάθμια για τον συντονισμό της ύλης καθώς και για θέματα εσωτερικής επιμόρφωσης.

 

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: eleftherostypos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ