Σάββατο 02.03.2024

Προσωρινή διακοπή δημοτικού φωτισμού στην οδό Κοραή στο Μητροπολιτικό Ναό πόλεως Χίου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ – Αναπλάσεις οδών» που εκτελείται, σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε προσωρινή διακοπή της 3Φ παροχής ΦΟΠ (δημοτικός φωτισμός) με αριθμό 5 52042121, στη συμβολή των οδών Κοραή και Σκυλίτση (έναντι Γυμνασίου Χίου), από το πρωϊ της Τρίτης 06-02-2024 έως την Τρίτη 13-02-2024, προκειμένου να
καθαιρέσουμε τον υπάρχοντα φθαρμένο πίνακα της παροχής με το κιβώτιό της, και να τοποθετήσουμε νέα βάση πίλλαρ και νέο στεγανό κιβώτιο με πίνακα. Οι εργασίες θα προκαλέσουν την διακοπή του φωτισμού στις παραπάνω περιοχές κατά τις νυκτερινές ώρες και για το λόγο αυτό θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την γρηγορότερη εκτέλεση των εργασιών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ