Στην πρόσληψη 110 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν τα οργανικά κενά της παράλληλης στήριξης προχωρά το υπουργείο Παιδείας. 

Ειδικότερα, οι προσλήψεις αυτές αφορούν το διδακτικό έτος 2023-2024, για την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 10 έως και τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

Δείτε τον πίνακα των προσλήψεων ΕΔΩ.

Πηγή: cnn.gr