Κυριακή 13.06.2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

Υπογράφηκε χθες, Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, μεταξύ του δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε, η σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».  

Ο συμβατικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 128.898 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Προβλέπεται η ολική ανακατασκευή της παιδικής χαράς του νησιού μας (δάπεδο ασφαλείας, νέα όργανα, φωτισμός κ.τ.λ) καθώς και συντηρήσεις στα όργανα αθλοπαιδιών που υφίστανται στις πλατείες του οικισμού. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου

από διαπιστευμένο φορέα, που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που έχουν ορίσει τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και πιστοποίησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι οι ενενήντα μέρες. 

           Με την ολοκλήρωση των εργασιών  τα παιδιά του νησιού μας θα μπορούν πλέον να παίζουν σ’ ένα σύγχρονο, ελκυστικό, λειτουργικό και κυρίως ασφαλή για τη σωματική ακεραιότητά τους περιβάλλον.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ