Τρίτη 06.06.2023

Παρέδωσα τα καθήκοντα του Υπουργού του Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου στον νέο υπηρεσιακό Υπουργό κ. Δανιήλ Εσδρά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ