Κυριακή 24.09.2023

O καθηγητής της Φιλοσοφικής Αθηνών Βασίλειος Βερτουδάκης στην βιβλιοθήκη «Αγ. Αγαπητός»

 Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν Αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον»  μέ  χῶρον  διεξαγωγῆς  τήν  Βιβλιοθήκην  ΑΓΙΟΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

          Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Βασίλειος Βερτουδάκης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Κλασσικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς  Σχολῆς  τοῦ  Ἐθνικοῦ  καί  Καποδιστριακοῦ  Πανεπιστημίου   Ἀθηνῶν,   θά   πραγματοποιήσῃ  παρουσίασιν  τοῦ θέματος:

                    «Ἡ Χριστιανική Μοῦσα στήν Παλατινή Ἀνθολογία: Ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός ὡς ἐπιγραμματοποιός»,

τήν Κυριακήν 17ην Σεπτεμβρίου 2023 καί ὥραν 19:00 εἰς τήν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Χίου,  Ψαρῶν  καί  Οἰνουσσῶν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ