Το νοσοκομειακό επίδομα συνιστά μια επιπλέον κάλυψη που παρέχει στον ασφαλισμένο μια σημαντική οικονομική ενίσχυση σε αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να προστεθεί στο νοσοκομειακό πρόγραμμα ή να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη κάλυψη.

Τι παρέχει το νοσοκομειακό επίδομα

Εάν έχετε την κάλυψη «Νοσοκομειακό Επίδομα» από ασθένεια ή ατύχημα, τότε θα αποζημιωθείτε με ένα ημερήσιο χρηματικό ποσό για κάθε ημέρα παραμονής σας στο νοσοκομείο.

Το επίδομα παρέχεται σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ποσό αυτό είναι ανεξάρτητο από τα έξοδα νοσηλείας καθώς και από πιθανή αποζημίωση που μπορεί να εισπράξετε ως ασφαλισμένοι σε άλλη πηγή.

Η ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφέρεται στο πίνακα καλύψεων κάθε ασφαλιστικής εταιρίας. Μπορεί να κυμαίνεται από 10-15 ευρώ και να φτάσει μέχρι 150-170 ευρώ αναλόγως το συμβόλαιο και την πολιτική κάθε εταιρίας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τότε το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης σχεδόν διπλασιάζεται.

Το επίδομα χορηγείται και στις περιπτώσεις κατ’ οίκον νοσηλείας μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την προϋπόθεση της γραπτής σύστασης του θεράποντα ιατρού και για ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Σε αυτή τη περίπτωση το ποσό μπορεί να είναι ίσο με το 50% του επιδόματος που καταβλήθηκε κατά τη νοσηλεία του ασφαλισμένου και για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε, με όριο τις 180 ημέρες.

Η διαδικασία

Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρία για τη νοσηλεία και εκείνη θα τον καθοδηγήσει για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του περιστατικού. Επιπροσθέτως η εταιρία έχει το δικαίωμα, να ζητήσει από τον ασφαλισμένο να εξεταστεί από γιατρό που θα του προτείνουν, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του ίδιου.

Σε επείγοντα περιστατικά όπου ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα δεν έχει επικοινωνήσει με την ασφαλιστική του εταιρία, καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε αντίθετη περίπτωση το επίδομα νοσηλείας μπορεί να μειωθεί με την αιτιολογία πως δεν ακολουθήθηκε ορθά η διαδικασία προέγκρισης.

Η κάλυψη για νοσηλεία λόγω ασθένειας ξεκινά 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης για την Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα 180 ημερών από την έναρξη της ασφάλισης, για να ισχύσει η κάλυψη για νοσηλεία εκτός Ευρωπαϊκών συνόρων. Αντιθέτως, στην περίπτωση ατυχήματος, η κάλυψη για νοσηλεία ξεκινά άμεσα, από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμότερο ο ασφαλισμένος να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης που παρέχει κάθε ασφαλιστική εταιρία ή με τον ασφαλιστικό  διαμεσολαβητή για να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες ανάλογα με τους όρους, τις παροχές και τις καλύψεις που περιλαμβάνονται στο δικό του ασφαλιστικό πρόγραμμα.