Κυριακή 23.01.2022

Νέα αντικεραυνική προστασία στις σχολικές μονάδες των Ψαρών

Η προστασία των σχολικών μονάδων του νησιού μας από τις καταστροφικές συνέπειες του άμεσου κεραυνικού πλήγματος ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικού και αντιυπερτασικού εξοπλισμού στα κτίρια που στεγάζονταιτο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο-Λύκειο ψαρών.

Η δράση χρηματοδοτήθηκε με πόρους του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ και ίδιους πόρους του δήμου μας. Στις εγκαταστάσεις του Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου απεγκαταστάθηκε το παλαιό αλεξικέραυνο καθώς και τα λοιπά στοιχεία τουκαι εγκαταστάθηκε ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα.

Το νέο αλεξικέραυνο είναι μη ραδιενεργό, φιλικό προς το περιβάλλον, με ακτίνα προστασίας τα 97μέτρα. Στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου-Λυκείου έγιναν οι επιβεβλημένοιέλεγχοι συντήρησης και αποκατάστασης του υπάρχοντος συστήματος,αντικαταστάθηκαν οι αγωγοί του συλλεκτήριου συστήματος και όλων των φθαρμένων στοιχείων και βελτιώθηκε το σύστημα γείωσης.Τέλος και στις δύο σχολικές μονάδες εγκαταστάθηκε τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για την προστασία των κεντρικών τριφασικών παροχών της ΔΕΗ.

Με την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας στις σχολικές μας μονάδες, επιτυγχάνονται αφενός η προστασία των δομικών στοιχείων των κτιρίων και των αύλειων χώρων τους και αφετέρου οι απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας των χρηστών τους.

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: xiakoslaos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ