Σάββατο 28.05.2022

Ν. Μηταράκης: “Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ελεύθερη μετακίνηση αναγνωρισμένων προσφύγων”.

Δελτίο Τύπου 

Ν. Μηταράκης: “Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ελεύθερη μετακίνηση αναγνωρισμένων προσφύγων” 

“Θέση της Ελλάδος ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος προστασίας” 

Το ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας αποτελεί τη μόνη απάντηση στην κριτική που δέχεται η Ένωση ως προς τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά”, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινό Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της European Union Agency for Asylum.

“Οι δικαστές που υπηρετούν στις Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχουν κληθεί να εκδικάσουν προσφυγές που άπτονται κρίσιμων ζητημάτων, όπως η εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας». Mέσω των αποφάσεών τους εγγυώνται τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα’‘, επεσήμανε ο κ. Μηταράκης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε στα διδάγματα της πανδημικής και μεταναστευτικής κρίσης, τις οποίες κλήθηκε να διαχειριστεί η κυβέρνηση, και ανέδειξαν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του συστήματος ασύλου.   

“Η Ελλάδα είναι”, συμπλήρωσε ο κ. Μηταράκης, “πρωτοπόρος, καθιερώνοντας με τη συνδρομή του EUAA το θεσμό της εξ αποστάσεως συνέντευξης, αλλά και της εξ αποστάσεως διενέργειας διοικητικών ενεργειών. Ο στόχος μας είναι η μετάβαση σε ένα απόλυτα ψηφιοποιημένο περιβάλλον, το οποίο θα συμβάλει στο βασικό στόχο κάθε εθνικού συστήματος ασύλου, την ταχεία αλλά και ποιοτική εξέταση όλων των αιτημάτων ασύλου.”   

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση της Οδηγίας Προσωρινής Προστασίας και τον Κοινό Ευρωπαικό Χώρο Προστασίας, την ώρα που η χώρα μας έχει υποδεχτεί 26 περίπου χιλιάδες Ουκρανούς.   

Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία, η ΕΕ έκανε ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αυτή της δημιουργίας ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Προστασίας. Ο Κοινός Ευρωπαϊκός Χώρος Προστασίας, πάγια θέση της Ελλάδας στην υπό εξέλιξη διαπραγμάτευση για το Σύμφωνο  Μετανάστευσης και Ασύλου, αποτελεί τη λογική απόρροια ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου”, κατέληξε χαρακτηριστικά.   

 

 

Press Release 

N. Mitarachi: “Europe is not allowed to apply double standards in the free movement of recognized refugees.” 

                           “Greece’s position is the common European protection space” 

“The European protection regime is the only answer to the Union ‘s criticism of double standards”, stressed the Minister of Migration and Asylum, Mr. Notis Mitarachi, during his speech at the Joint Conference of the National School of Judges and the European Union Agency for Asylum. 

“Judges serving on the Independent Appeals Committees of the Ministry of Migration and Asylum have been called upon to hear appeals concerning critical issues, such as the application of the concept of ‘safe third country’. “Through their decisions, they fortify the rights of those who are entitled to protection in Greece”, Mr. Mitarachi pointed out. 

The Minister of Migration and Asylum also referred to the lessons of the pandemic and migration crisis that the government had to deal with and highlighted the potential of new technologies regarding the management of the asylum system. 

“Greece has been found”, added Mr. Mitarachi, “at the forefront, establishing with the assistance of the EUAA the institution of remote interviews, but also of remote administration schemes. Our goal is to move to a fully digitalized environment, which will contribute to the basic goal of any national asylum system which is the rapid and qualitative examination of all asylum applications.” 

At the same time, Mr. Mitarachi placed special emphasis on the activation of the Temporary Protection Directive and the Common European Protected Area, at a time when our country has welcomed about 26 thousand Ukrainians. 

“On the occasion of the tragic events in Ukraine, the EU took a step in the right direction, that of creating a Common European Protected Area. The Common European Protected Area, which is Greece’s firm position in the ongoing negotiations on the Migration and Asylum Pact, is the rational consequence of a Common European Asylum System”, Mr. Mitarachi concluded characteristically. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ