Τρίτη 03.08.2021

Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Δήμου Μυτιλήνης και Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του ΚΥΤ της Μόριας

Ολοκληρώθηκε η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίουτου Δήμου Μυτιλήνης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν στην ανάγκη πλήρους αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής όπου λειτουργούσε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, με την ταυτόχρονη διερεύνηση της πιθανής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων της περιοχήςτόσο από αυτή καθ’ αυτή τη λειτουργία του ΚΥΤ, όσο και από την πρόσφατη πυρκαγιά που στάθηκε η αιτία της ολοσχερούς καταστροφής του ΚΥΤ. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση διερεύνησης πιθανής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων της περιοχής από τη λειτουργία του ΚΥΤ καθώς και την καταστροφική πυρκαγιά στο ΚΥΤ Μόριας το Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και τη σύνταξη της σχετικής μελέτης σχετικά με τα προσεκτικά βήματα που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση της περιοχής.. Ο Δήμος Μυτιλήνηςμε τη σειρά του, αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της περιοχής. 

Τέλοςτο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότησητόσο για τις εργασίες του Πανεπιστημίου Αιγαίουόσο και για τη μετέπειτα υλοποίηση του έργου αποκατάτασης της περιοχήςΜε αυτόν τον τρόπο, ακόμα μία δέσμευση του Υπουργείου προς την τοπική κοινωνία του νησιούμετά και τον οριστικό τερματισμό λειτουργίας της άτυπης δομής του ΠΙΚΠΑ Λέσβου, αλλά και της δημοτικής δομής φιλοξενίας του Καρά Τεπέ γίνεται πράξη. 

Ο Ε.Γ. Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλουκ. Ευάγγελος Κωνσταντίνου δήλωσε: 

«Από την πρώτη στιγμήστρατηγική προτεραιότητα μας αποτελεί ο περιορισμός των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίεςΣήμερα, κάνουμε ακόμη ένα στέρεο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνσηΜε συνέπεια όσον αφορά τις δεσμεύσεις μας προς τους κατοίκους της Λέσβουδιατηρούμε, πλέονστο νησί μόνο μία δομή φιλοξενίας, μετά και το κλείσιμο του δημοτικού Καρά Τεπέ και της άτυπης δομής στο ΠΙΚΠΑ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Παν. Αιγαίου και το Δήμο Μυτιλήνης αποτελεί τον Οδικό Χάρτη για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής, όπου λειτουργούσε το παλιό ΚΥΤ της Μόριας και την παράδοση της έκτασης –σε μεταγενέστερο χρόνο– στους κατοίκους με ασφάλεια.» 

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια κ. Χρυσή Βιτσιλάκη, σημείωσε 

“Η αναγκαία σύνθεση απόψεων και δράσεωνμεταξύ των τριών φορέων, που συνυπογράφουν το μνημόνιο συνεργασίας, με το θεσμικό κύρος που ο καθένας εκπροσωπεί, ανοίγει το δρόμο της σύμπραξης για την υλοποίηση από κοινού δράσεων. Και σ΄ αυτό το εγχείρημα το Πανεπιστήμιο Αιγαίουτο Πανεπιστήμιο της Αριστείας, έχει αναλάβει κομβικό ρόλο αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την ερευνητική δράση των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Η αποδοτική συνεργασία μέσα σε ένα πλαίσιο κοινής αντίληψης για την κατεύθυνση των αναπτυξιακών πολιτικών είναι προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και αναμένεται να συνεχιστεί σε σταθερή βάση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών των νησιών του Αρχιπελάγους“. 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνηςκ. Στρατής Κύτελης, ανέφερε«Στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται για το σύνολο της κοινωνίας, ειδικά εν μέσω πανδημίας, έχει πολύ μεγάλη αξία να υπάρχουν πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα περιοχών που έχουν επωμιστεί μεγάλο βάρος στα πλαίσια της διαχείρισης του μεταναστευτικούΓι‘ αυτό και η σύμπραξη του Δήμου Μυτιλήνης με φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίουμε την τεχνογνωσία και το επιστημονικό κύρος που διαθέτει, αλλά και με τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, μπορεί να ερευνήσει με εγκυρότητα τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του ΚΥΤ και από την καταστροφική πυρκαγιά στο χώρο και να συντάξει τις σχετικές μελέτεςμε στόχο την οικονομική, αισθητική και οικολογική αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση της περιοχής. Η δε σύμπραξη με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση όλων των προπαρασκευαστικών δράσεων, αλλά και την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης της περιοχής, αποτελεί πρόσθετη εγγύηση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ