Τα σημεία δωρεάν ελέγxου Covid-19 από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στις 28 Ιανουαρίου.