Πέμπτη 23.05.2024

Κλείσιμο οδού Κοραή για εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης 3ου Γυμνασίου Χίου

Κλείσιμο οδού Κοραή

O Δήμος θα εκτελέσει εργασίες σκυροδέτησης στο 3ο Γυμνάσιο Χίου προκειμένου να τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες για τις ανάγκες στέγασης των μαθητών.
Η εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 από τις 12:00 έως 18:00 μ.μ.
Για την εκτέλεση των εργασιών, απαιτείται το κλείσιμο της οδού Κοραή από τη διασταύρωση της με την οδό Ελ.Βενιζέλου.
Για το κλείσιμο της οδού ζητάμε την συνδρομή σας, ενώ παράλληλα θα διαθέτουμε δικά μας μέσα και προσωπικό.
Επίσης ο Δήμος θα απαγορεύσει τη στάθμευση στην οδό Κοραή και θα αποκλείσει το χώρο με δικά του μέσα.
Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ