Τρίτη 09.08.2022

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Ποιες άλλες παρεμβάσεις στη φορολογία σχεδιάζει η κυβέρνηση το 2023

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης θα τονώσουν σηµαντικά τα δηµόσια έσοδα

Καταργείται έπειτα από 11 χρόνια η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάρυνε τους φορολογουµένους µε εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ. Συνολικά, από το 2011 µέχρι και σήµερα έχουν καταβληθεί περισσότερα από 15 δισ. ευρώµε τη µεσαία τάξη να πλήττεται σηµαντικά στα δύσκολα χρόνια των µνηµονίων. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τις προηγούµενες µέρες ανακοίνωσε την καθολική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Εκτός από τους µισθωτούς και τους επαγγελµατίες του ιδιωτικού τοµέα, και οι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα και οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να πληρώσουν ξανά την εισφορά. Το συνολικό κόστος για τον προϋπολογισµό ανέρχεται στα 1,2 δισ. ευρώ (800 εκατ. ιδιωτικός τοµέας, 400 εκατ. συνταξιούχοι και δηµόσιοι υπάλληλοι).

Από το 2023 καταργείται για τους 500.000 του ∆ηµοσίου και τους συνταξιούχους µε εισοδήµατα άνω των 12.000, οι οποίοι θα δουν αύξηση από 22 έως 676 ευρώ ετησίως

Σηµειώνεται ότι από το 2021 έχει ανασταλεί η εισφορά για τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ από το 2023 καταργείται και για τους περίπου 500.000 του ∆ηµοσίου και τους συνταξιούχους µε εισοδήµατα άνω των 12.000, οι οποίοι θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους, που ξεκινούν από 22 ευρώ και ξεπερνούν ακόµα και τα 676 ευρώ τον χρόνο για συγκεκριµένες κατηγορίες δηµόσιων λειτουργών.

Για παράδειγµα, για εισόδηµα 13.000, δηλαδή για καθαρές µηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα είναι 22 ευρώ τον χρόνο ή 1,83 ευρώ τον µήνα, για εισόδηµα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ τον µήνα το όφελος θα είναι 66 ευρώ τον χρόνο ή 5,5 ευρώ τον µήνα, για εισόδηµα 18.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ τον µήνα το ετήσιο κέρδος θα είναι 132 ευρώ. Για εισόδηµα 30.000 ευρώ ή καθαρές µηνιαίες αποδοχές 2.500 ευρώ, το κέρδος θα είναι 676 ευρώ τον χρόνο ή 56,3 ευρώ τον µήνα.

eisfora

Ποιοι θα απαλλαγούν από το νέο έτος

  • Πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι.
  • ∆ηµόσιοι λειτουργοί, δηλαδή οι στρατιωτικοί, οι αστυνοµικοί, οι πυροσβέστες, οι λιµενικοί, οι δικαστικοί, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστηµιακοί, οι ερευνητές και οι λοιποί δηµόσιοι λειτουργοί.
  • Συνταξιούχοι όλων των Ταµείων
  • Μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς, περιφερειάρχες, δήµαρχοι και στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι παρεµβάσεις στη φορολογία θα συνεχιστούν και το επόµενο έτος. Μάλιστα, τονίζουν ότι η επαναφορά της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά µε τη συνδροµή των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης αναµένεται να τονώσει τα δηµόσια έσοδα, δηµιουργώντας δηµοσιονοµικά περιθώρια χρηµατοδότησης των µέτρων που θα ανακοινώσει το κυβερνών κόµµα και θα υλοποιηθούν από τη νέα κυβέρνηση, εφόσον βέβαια αυτή είναι η Ν.∆. Ανασταλτικός παράγοντας είναι ο πόλεµος στην Ουκρανία, αναφέρουν, σηµειώνοντας ότι το κλείσιµο της στρόφιγγας φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη θα δηµιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, βυθίζοντας την Ευρώπη σε ύφεση.

Τα μέτρα που εξετάζονται

  • ∆ιατήρηση της µείωσης των εισφορών κατά 3 µονάδες.To κόστος για τον Προϋπολογισµό θα ανέλθει στα 800 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, µέσω κυρίως της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, αυξήθηκε το διαθέσιµο εισόδηµα, κάτι άλλωστε που φάνηκε και από την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, όπου είχε από τις µεγαλύτερες µειώσεις στον κόσµο στη φορολογία και τις εισφορές.
  • Περαιτέρω µείωση του συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών από το 22% στο 20% . Σηµειώνεται ότι τα φετινά κέρδη των επιχειρήσεων θα φορολογηθούν µε συντελεστή 22% από 24%.
  • Επιπλέον µείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,60 ποσοστιαίες µονάδες.
  • Κατάργηση ή µείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύµατος. Σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό, τα έσοδα από το τέλος επιτηδεύµατος ανέρχονται σε περίπου 350-400 εκατ. ευρώ και αυτά αντλούνται από περίπου 611.000 ασκούντες επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αν το εισόδηµά τους είναι µικρό, µεσαίο ή µεγάλο. Σηµειώνεται ότι η κατάργηση ή ο περιορισµός του τέλους συστήνεται και από την Κοµισιόν, που υποστηρίζει την επανεξέταση του υφιστάµενου ετήσιου κατ’ αποκοπήν φόρου επί των αυτοαπασχολουµένων (τέλος επιτηδεύµατος), η κατάργηση του οποίου θα µπορούσε να βελτιώσει τη δοµή της φορολογικής επιβάρυνσης των αυτοαπασχολουµένων, να ενθαρρύνει την εθελοντική φορολογική συµµόρφωση και να στηρίξει τις επενδύσεις. Μάλιστα, αναφέρει ότι για τους µεµονωµένους επιχειρηµατίες η Ελλάδα εφαρµόζει ετήσιο τέλος ύψους 650 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν παράγουν κέρδη ή όχι και πέραν του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και άλλων φόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολύ υψηλούς πραγµατικούς φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις µε χαµηλό τζίρο και λειτουργεί ως εµπόδιο για την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων.
  • Καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ, 11% και 22%, από 13% και 24% σήµερα, µε διατήρηση του υπερµειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στο 6%. Το µέτρο υπολογίζεται ότι θα θεσµοθετηθεί το 2024.

Πηγή: Parapolitika.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ