Πέμπτη 26.05.2022

Ισότιμα και αναλογικά οι πληρωμές στους παρόχους του προγράμματος “ESTIA”, συνολικά έχουν λάβει τα ¾ της χρηματοδότησης για τα τρέχον πρόγραμμα 2021-2022

Ενημερωτικό Σημείωμα 

“Ισότιμα και αναλογικά οι πληρωμές στους παρόχους του προγράμματος “ESTIA”, συνολικά έχουν λάβει τα ¾ της χρηματοδότησης για τα τρέχον πρόγραμμα 2021-2022″  

Σε απάντηση δημοσιευμάτων, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος “ESTIA” έχει αποδοθεί ισότιμα και αναλογικά στους συμμετέχοντες φορείς για το χρονικό διάστημα του προγράμματος για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 15 Απριλίου 2022, όπως προκύπτει από τον επισυναπτόμενο πίνακα. Εμφανώς, δεν υπάρχει καμία ειδική μεταχείριση προς κανένα πάροχο.

Συνολικά, έχουν αποδοθεί τα ¾ της χρηματοδότησης σε 24 εκ των 25 παρόχων που υπέβαλαν εγκαίρως  τα δικαιολογητικά τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι θα εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα δοθεί μια τελική παράταση του προγράμματος “ESTIA” για την περίοδο από 16.04.2022 έως και 31.12.2022 και θα αποδοθεί σε όλους στους παρόχους το 80% των συνολικών δαπανών ως προκαταβολή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ