Κυριακή 27.11.2022

Ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Χίο

Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἑορτῆς τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χίου ἀπό τόν Τουρκικόν ζυγόν καί δεδομένου ὅτι ἡ Χίος ἐσώθη ἀπό καταποντισμόν τό ἔτος 1442 μέ θαῦμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, θά μετακομισθεῖ στό νησί μας ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ ὁμωνύμου Δήμου τῆς Ἀττικῆς πρός βοήθειαν,  εὐλογίαν  καί  ἁγιασμόν  τῶν  πιστῶν.

Ἡ Ἐπίσημη Ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας Ἁγίας Παρασκευῆς ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ὁμωνύμου Δήμου Ἀττικῆς θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν Τετάρτην 9ην Νοεμβρίου 2022 καί ὥραν 14.00. Θά ἀκολουθήσει Δέησις διά τούς ὁφθαλμιάτρους, καθώς ἡ Ἁγία Παρασκευή  θεωρείται, ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, Προστάτιδα τῶν ματιῶν.

Ἡ  Ἱερά  Μητρόπολις  Χίου, Ψαρῶν  καί  Οἰνουσσῶν, ἐπίσης  γνωστοποιεῖ  ὅτι  ἀπό τήν Τετάρτην 9ην Νοεμβρίου 2022 μέχρι καί τήν Κυριακήν 13ην Νοεμβρίου   καί ὥραν 18.00 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου θά τελεῖται Ἱερά Παράκλησις  πρός  τιμήν  τῆς Ἁγίας, ἐνδόξου  Ὁσιοπαρθενομάρτυρος  Παρασκευῆς, τῆς ὁποίας ἡ Τιμία, Σεβασμία καί Σεπτή Κάρα θά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό  Ναό  Χίου,  σέ  προσκύνηση  ἀπό  τούς  πιστούς, πρός εὐλογίαν  καί  ἁγιασμόν,  τό  δέ  ἑσπέρας  τῆς 11ης πρός 12ην Νοεμβρίου 2022    θά  τελεσθεῖ  στόν Ἱερό  Μητροπολιτικό  Ναό  Χίου  Ἱερά  Ἀγρυπνία.

Ἐπίσης, οἱ πιστοί θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά προσκυνήσουν τήν Τιμία Κάρα ἀπό τίς 10.30 π.μ. ἕως τήν 12ην μεσημβρινήν καί ἀπό τίς 6.00μ.μ ἕως τίς 8.00μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἀπό τήν 9ην ἕως τήν 13ήν Νοεμβρίου  2022.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ