Παρασκευή 22.09.2023

Φθηνά δάνεια έως 25.000 ευρώ για αγρότες – Τα SOS για τους δικαιούχους

Επιπλέον πόρους ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άτοκων, για τα δύο πρώτα χρόνια, δανείων έως 25.000 ευρώ σε αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις, εξασφάλισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και του υψηλού ρυθμού απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ε.Τ.», από τον Φεβρουάριο, που ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέχρι το τέλος Ιουνίου έχουν εγκριθεί 1.200 δάνεια συνολικού ύψους 15,82 εκατ. ευρώ. Από αυτά έχουν ήδη υπογραφεί 683 συμβάσεις για δάνεια ύψους 8,9 εκατ. ευρώ κι έχουν εκταμιευθεί από τελικούς αποδέκτες 4,67 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 493 δάνεια. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ποσά αφορούν μόνο στη συνεισφορά του Ταμείου και όχι στον συνολικό προϋπολογισμό των δανείων.

Για να διατηρηθεί, λοιπόν, αυτή η δυναμική και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η στήριξη των γεωργών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, και ο αρμόδιος υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, εξασφάλισαν την υπερδέσμευση ποσού ύψους 10 εκατ. ευρώ, ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου να ανέλθει σε 31,5 εκατ. ευρώ.

Με βάση το αρχικό ύψος των κονδυλίων, τα 15 εκατ. ευρώ θα διατίθεντο για την παροχή χρηματοδοτήσεων για τη δράση που αφορά σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Δράση 4.1.4) και τα υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Δράση 4.2.4.). Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», τώρα που οι πόροι του Ταμείου αυξάνονται στα 31,5 εκατ. ευρώ, θα διατηρηθεί η ίδια αναλογία, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 22 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη δράση 4.1.4 και 9,5 εκατ. ευρώ στη Δράση 4.2.4.

Το ύψος του δανείου που μπορούν να λάβουν οι ωφελούμενοι κυμαίνεται από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και ο χρόνος αποπληρωμής τους από δύο έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ωστόσο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα δύο έτη.

Σε κάθε δάνειο το 50% χορηγείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Ταμείου και είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50% από την τράπεζα. Ετσι, οι δικαιούχοι έχουν μηδενικό επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια αποπληρωμής του δανείου τους, εφόσον βέβαια δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημέρων, ενώ για τα υπόλοιπα χρόνια θα χρηματοδοτείται άτοκα το 50% του κάθε δανείου. Παράλληλα, καλύπτεται το κόστος διαχείρισης του Ταμείου εκ μέρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ δίνεται και επιχορήγηση έως 300 ευρώ για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης της τελευταίας δόσης δανείου ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Τα SOS για τους δικαιούχους

Σε ό,τι αφορά στους δικαιούχους που μπορούν να λάβουν τα μικρο-δάνεια με ευνοϊκούς όρους, για τα Σχέδια Βελτίωσης (Δράση 4.1.4), οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι:

 • είτε επαγγελματίες αγρότες (για τα φυσικά πρόσωπα να είναι επικεφαλής της αγροτικής εκμετάλλευσης, ενώ για τα νομικά πρόσωπα να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία)
 • είτε νέοι αγρότες
 • είτε οντότητες που χαρακτηρίζονται ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • είτε συλλογικοί αγροτικοί φορείς (γεωργικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανισμοί παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανισμών παραγωγών)

Δεδομένου ότι τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν κάποια τραπεζικά κριτήρια και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες με «κόκκινα» δάνεια δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο μηχανισμό.

Σημειώνεται ότι εξαιρουμένων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των συλλογικών αγροτικών φορέων, οι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση για καταβολή άμεσων ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), ενώ το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσής τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 8.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τη Μεταποίηση (Δράση 4.2.4) δικαιούχοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τομείς:

 • Κρέας – Πουλερικά – Κουνέλια
 • Γάλα – αβγά
 • Μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Ανθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Πηγή: E.T.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ