Παρασκευή 29.09.2023

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ  «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

 

 

           Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον»  μέ  χῶρον  διεξαγωγῆς  τήν  Βιβλιοθήκην  ΑΓΙΟΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

          Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας, καί ἐν συνεχείᾳ τῶν προηγουμένων συναντήσεων, ἡ Ἐλλογιμωτάτη κ. Ἀντωνία Σαρρῆ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ  Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν   θά  πραγματοποιήσῃ νέες συναντήσεις μέ θέμα: «Μαθήματα Παπυρολογίας – Παλαιογραφίας»,  οἱ   ὁποῖες   θά  γίνουν:

Τήν Δευτέρα 21 Αὐγούστου 2023, ὥρα 19.00,

Τήν Τετάρτη 30 Αὐγούστου 2023, ὥρα 11.00,

Τήν Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023, ὥρα 11.00,

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ