Τετάρτη 22.05.2024

«Ευρωπαϊκό Πρότυπο»: Υποτροφίες 2024-2025 για μαθητές Λυκείου

Εναρμονισμένο με τη θεώρηση της εκπαίδευσης ως παροχής κινήτρων στο μαθητικό πληθυσμό, το εκπαιδευτήριο «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» καλεί μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας, στην Α’ Λυκείου, να διεκδικήσουν μία από τις 5 προκηρυσσόμενες υποτροφίες μείωσης διδάκτρων και πιο συγκεκριμένα:

Μια υποτροφία 100%

Μια υποτροφία 70%

Μια υποτροφία 50% και

Δύο υποτροφίες, 25% η καθεμία

Μέσω παροχής ανάλογων κινήτρων απώτερος στόχος του σχολείου μας είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για ευγενή άμιλλα και ένταξη σε μια μαθητική ομάδα, αυτή της Α’ Λυκείου, με προοπτικές επίτευξης υψηλών ακαδημαϊκών στόχων και βίωσης μιας ξεχωριστής σχολικής εμπειρίας.

Σε συνέχεια της παραπάνω προκήρυξης ορίζουμε ως ημερομηνία εξέτασης για τη διεκδίκηση των υποτροφιών την Κυριακή 28 Απριλίου 2024, στο σχολικό συγκρότημα του Ελληνικού:  Ροδοπόλεως 28, 16777, Ελληνικό, ημερομηνία κατά την οποία θα παρουσιαστεί συνολικά ο τρόπος λειτουργίας του Λυκείου ως προς τις παιδαγωγικές αρχές που το διέπουν, τη διδακτική μεθοδολογία και το σύστημα αξιολόγησης των μαθητών του.

Πηγή: Ε.Τ.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ