Τετάρτη 24.04.2024

Εσπερινά κηρύγματα κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου

Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἀπό τήν προσεχῆ Κυριακήν 17ην Μαρτίου 2024 καί ὥραν 18.00 καί γιά ὅλες τίς Κυριακές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Χίου θά πραγματοποιεῖται Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός καί στή συ­νέ­χεια Ἑ­σπε­ρι­νό Κή­ρυγ­μα ἀπό τόν Σε­βα­σμι­ώτατο Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρκο,  μέ θέ­μα «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας», μέ εἰδικώτερη ἀνάλυση στό «Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν – Τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας (Τό  μυστήριον  τῆς  Ἱερωσύνης)».

Ἡ παρουσία τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν στήν κατανυκτική αὐτή Ἀκολουθία θά ἀποβεῖ πρός εὐλογία καί ἐνίσχυση στόν πνευματικό  ἀγῶνα, τόν  ὁποῖο  ὅλοι,  ἰδιαίτέρα  τήν  περίοδο  αὐτή,  καλούμεθα  νά  ἐπιτύχωμε.

(ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ