Δευτέρα 14.06.2021

Εργασιακό νομοσχέδιο : Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Για έλλειψη διαφάνειας στο συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και στις διαδικασίες ανάδειξης των συλλογικών οργάνων και λήψης αποφάσεων για κινητοποιήσεις, έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας παρουσιάζοντας το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Καταδικάζοντας φαινόμενα, όπως τα πρόσφατα επεισόδια στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, την άσκηση βίας και τις καταλήψεις κατά τη διάρκεια απεργιών, ο υπουργός Εργασίας άνοιξε τον «καυτό φάκελο» του συνδικαλισμού ανακοινώνοντας ριζικές αλλαγές.

Στο εξής οι συνδικαλιστές θα μπορούν να απολύονται για ουσιαστικό λόγο, τα κόμματα δεν θα επιτρέπεται να ενισχύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις ενώ οι απεργίες θα προκηρύσσονται μόνο με πλειοψηφία κατόπιν ψηφοφορίας που θα γίνεται ηλεκτρονικά και με διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.

Οι ΔΕΚΟ – π.χ συγκοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.- θα πρέπει να λειτουργούν στο 1/3 των δυνατοτήτων τους κατά τη διάρκεια απεργίας, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπεται, για παράδειγμα, να μένει η Αθήνα χωρίς μετρό και συγκοινωνίες.

Στα μέτρα για την διαφάνεια στον συνδικαλισμό, το υπουργείο Εργασίας εντάσσει και προωθεί:

  1. Την εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: καταστατικό, έδρα, αριθμός μελών.
  2. Η εγγραφή στο μητρώο θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας ή ακόμη και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.
  3. Προϋπόθεση για κήρυξη απεργίας και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ύπαρξη διαθέσιμου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Στόχος αυτών των μέτρων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας αλλά και της αντιπροσωπευτικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος καθώς και η διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις (π.χ για κήρυξη απεργίας), με δικλείδες μυστικότητας ώστε να μην ασκούνται πιέσεις κατά την ψηφοφορία.

Με το νομοσχέδιο θα προωθηθεί νέο καθεστώς προστασίας των συνδικαλιστών καθώς «με το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπονται περιοριστικά έξι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται απόλυση συνδικαλιστή (κλοπή, εξαπάτηση, σωματικές βλάβες κ.ά.)».Δεν προβλέπονται, για παράδειγμα, ως λόγοι απόλυσης συνδικαλιστή οι βιαιοπραγίες σε βάρος συναδέλφου, η σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ.

Με το νέο πλαίσιο οι συνδικαλιστές θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τις εγκύους. Δηλαδή, η απόλυση θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο, η βασιμότητα του οποίου θα κρίνεται από τα Δικαστήρια. Επίσης, καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η οποία έκρινε τη νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστών. Επίσης, στο νομοσχέδιο ενσωματώνονται διατάξεις με τις οποίες:

  1. Απαγορεύεται η ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα.
  2. Προβλέπεται ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας.
  3. Διασφαλίζεται τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στους κλάδους: υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, διύλισης πετρελαίου, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αποκομιδής απορριμμάτων, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια, Πολιτικής Αεροπορίας, μισθοδοσίας  στο Δημόσιο (συντάξεις). Οι κλάδοι που εντάσσονται στη ρύθμιση προσδιορίζονται από το νόμο 1264/1982.
  4. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων που επιθυμούν να εργασθούν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Παράβαση αυτής της υποχρέωσης οδηγεί στη διακοπή της απεργίας με δικαστική απόφαση.

 

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: www.liberal.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ