Δευτέρα 15.07.2024

Επιμελητήριο Χίου: «Πρώτη συνάντηση/workshop του ερευνητικού έργου MED GIAHS PROJECT- Mediterranean GIAHS

«Πρώτη συνάντηση/workshop του ερευνητικού έργου MED GIAHS PROJECT- Mediterranean GIAHS- Δίκτυο μεσογειακών χωρών Παγκοσμίως Σημαντικών Συστημάτων Αγροτικής Κληρονομιάς ΠΣΣΑΚ για την προώθηση του αειφόρου αγροτικού τουρισμού»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες, Πέμπτη 27 Ιουνίου, η πρώτη συνάντηση/workshop του Ερευνητικού Προγράμματος Interreg MED, MED-GIAHS- Δίκτυο μεσογειακών χωρών Παγκοσμίως Σημαντικών Συστημάτων Αγροτικής Κληρονομιάς ΠΣΣΑΚ για την προώθηση του αειφόρου αγροτικού τουρισμού (MED GIAHS PROJECT – Mediterranean GIAHS sites network to promote sustainable agricultural tourism – Euro-MED0200584) με Εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ανθοκομίας Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και συνδεόμενους εταίρους (Associate Partners) την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου.
Η συνάντηση διήρκεσε 2 ώρες σύμφωνα με την προβλεπόμενη ατζέντα και αναπτύχθηκαν τα παρακάτω:
– σύντομη παρουσίαση του σκοπού του ερευνητικού προγράμματος MED-GIAHS.
– σύντομη περιγραφή των Παγκοσμίως Σημαντικών Συστήματων Αγροτικής Κληρονομιάς (ΠΣΑΑΚ).
– η στρατηγική εναλλακτικού τουρισμού MED-GIAHS: τοπικό σχέδιο δράσης και πρώτα βήματα εργασίας, μεθοδολογία και οδηγίες.
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Λίγα λόγια για το ερευνητικό έργο
GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) είναι τα Παγκόσμιως Σημαντικά Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς ΠΣΣΑΚ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Πρόκειται για τοπία εξαιρετικής αισθητικής και οικολογικής αξίας που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά και σημαντικά γεωργικά συστήματα. Στόχος του έργου MED GIAHS είναι η ενίσχυση του ρόλου του βιώσιμου τουρισμού στα ΠΣΣΑΚ, η προστασία και η δημιουργία ενός καινοτόμου δικτύου περιοχών ΠΣΣΑΚ της Μεσογείου, το οποίο θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων, υποψήφιων και μελλοντικών ΠΣΣΑΚ,
επαναπροσδιορίζοντας και ανοικοδομώντας τον τουρισμό με βιώσιμο τρόπο. Η νότια Χίος, με τη μοναδική παραγωγή της μαστίχας και με το τοπίο που αυτή δημιουργεί, πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί εν δυνάμει το πρώτο της Ελλάδας Παγκοσμίως Σημαντικό Συστήμα Αγροτικής Κληρονομιάς. Με τη συνεχή αύξηση του τουρισμού και με την απειλή του στο τοπίο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, η νότια Χίος αποτελεί κατάλληλο έδαφος για την εφαρμογή του σχεδίου αειφόρου τουρισμού που προτείνεται από το συγκεκριμένο έργο.

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ