Κυριακή 17.10.2021

Επιμελητήριο Χίου  και η Ένωση Φοροτεχνών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χίου. Ηλεκτρονικά Βιβλία (πλατφόρμα myData)

Μεγάλη συμμετοχή είχε η χθεσινή ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Ηλεκτρονικά Βιβλία(πλατφόρμα myData) που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χίου  και η Ένωση Φοροτεχνών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χίου.

 

Εισηγητής ήταν ο κ. Γιώργος Κορομηλάς, Φορολογικός Σύμβουλος ο οποίος ανάπτυξε τα θέματα:

 

 • Τι είναι η πλατφόρμα myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.)
 • Έκταση εφαρμογής
 • Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
 • Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
 • Τι ισχύει για το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
 • Διαβίβαση δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
 • Τρόποι (κανάλια) διαβίβασης
 • Χρόνος (προθεσμίες) διαβίβασης
 • Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων
 • Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ποιος διαβιβάζει τι
 • Σε τι αποβλέπει η διαβίβαση των εσόδων, των εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
 • Μορφή και περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Παραστατικά Ε.Λ.Π. και Πρότυπα Παραστατικά Α.Α.Δ.Ε. (αντιστοίχιση)
 • Σύνοψη και χαρακτηρισμός συναλλαγών
 • Παραδείγματα συναλλαγών και απεικόνιση αυτών στα βιβλία (αναλυτικό και συνοπτικό) εκδότη και λήπτη
 • Υποβολή δηλώσεων – Συμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων – Πρώτη και δεύτερη αντιπαραβολή
 • Πότε η ασυμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων θεωρείται δικαιολογημένη και πότε αδικαιολόγητη και ποιες είναι οι επιπτώσεις – ενέργειες κατά την υποβολή των δηλώσεων
 • Φορολογικός έλεγχος και πλατφόρμα myDATA. Ποια στοιχεία θα χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την πλατφόρμα myDATA
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί για την πλατφόρμα myDATA
 • Θέματα που αφορούν τη διαβίβαση εσόδων, εξόδων και λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA
 • Χρόνος διαβίβασης σύνοψης και χαρακτηρισμού
 • Διαβίβαση δαπανών ηλεκτρικής ενάργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, διοδίων, τραπεζών και Ε.Φ.Κ.Α.
 • Διαβίβαση δαπάνης μισθοδοσίας
 • Διαβίβαση δαπάνης αποσβέσεων
 • Διαβίβαση δαπάνης ενοικίου με εκμισθωτή φυσικό πρόσωπο.
 • Διαβίβαση δαπάνης ενοικίου με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
 • Διαβίβαση δαπανών με Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
 • Διαβίβαση συναλλαγματικών διαφορών που προέρχονται από την επιμέτρηση απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
 • Διαβίβαση εισαγωγών (ενδοκοινοτικών και τρίτων χωρών).
 • Διαβίβαση δεδομένων φορολογικής αναμόρφωσης.
 • Τι ισχύει για το έτος 2021
 • Υποχρέωση διαβίβασης εσόδων
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Κυρώσεις
 • Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της Α.Α.Δ.Ε. με το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ