Πέμπτη 17.06.2021

Επιμελητήριο Χίου: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των προσκλήσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020

 

 

Αξιότιμε κ Υπουργέ,

 

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε ο επιχειρηματικός ιστός της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου έχει ανεπανόρθωτα πληγεί από τις πολυεπίπεδες συνέπειες της προσφυγικής κρίσης αλλά και πρόσφατα της πανδημίας του Covid19.

Η επιχειρηματικότητα της ακριτικής νησιωτικής Περιφέρειας είναι δυνατόν να διασωθεί μόνο μέσω ενός ισχυρού επενδυτικού σοκ, ώστε μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων αφενός να εκσυγχρονισθούν οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου να ιδρυθούν νεοφυείς επιχειρηματικοί σχηματισμοί.

Ο επιχειρηματικός ιστός του Βορείου Αιγαίου ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας προτάσεις στις προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020 και συγκεκριμένα στις δράσεις:

 

  • Δράση 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”

 

  • Δράση 3.a.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”

 

  • Δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing”.

 

Ωστόσο ο προϋπολογισμός των 3 δράσεων είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής και ένα ποσοστό μεγαλύτερο από 90% θα απορριφθεί λόγω εξάντλησης των διατιθέμενων πόρων.

 

Ζητούμε να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ενδεχομένως μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτώντας όλες τις θετικά αξιολογούμενες επενδυτικές προτάσεις βοηθώντας το Βόρειο Αιγαίο να «αλλάξει σελίδα», αφήνοντας πίσω του τη γκρίζα εποχή της αποεπένδυσης την οποία βιώνουμε.

 

Οι νησιώτες ζητούν από εσάς γενναίες πρωτοβουλίες που θα ανατρέψουν το ζοφερό κλίμα και θα σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή επιχειρηματικής ανασύνταξης. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος

 

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου
Παντελής Λεγάτος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ