Παρασκευή 29.09.2023

Ενεργειακή αναβάθμιση Λιβάνειου 2ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια  του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Λιβάνειου 2ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου», θα εκτελέσει εργασίες μεταφοράς Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον αύλειο χώρο των σχολείων του 2ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων και δίκυκλων και ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αυτών σε τμήμα της οδού των σχολείων, ήτοι:

1) Οδός Ρίτσου από τον αριθμό 14 έως τον αριθμό 18 (αδιέξοδο) την Παρασκευή  01/09/2023  που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες μεταφοράς ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι πολύ προσεκτικοί.  

 

Επίσημαίνεται λοιπόν ότι τα επιβατικά οχήματα και μηχανάκια, που σταθμεύουν επί της οδού Ρίτσου από τον αριθμό 14 έως τον αριθμό 18 (αδιέξοδο) θα πρέπει να απομακρυνθούν και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις σημάνσεις επί τόπου για όλη τη διάρκεια διενέργειας των εργασιών, για να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κατασκευή του έργου.

 

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες.  Επίσης να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

 

 

Ο πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. Δ. Χίου

 

 

 

ΔΡ. ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης

με βαθμό Α’

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ