Τετάρτη 22.03.2023

Ελιά: Οδηγίες χειμερινής φυτοπροστασίας και κλαδέματος

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Οι ελαιοκαλλιεργητές αυτή την εποχή πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τα οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή του κλαδέματος θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιβλαβών εχθρών και ασθενειών στην ελιά κατά την βλαστική περίοδο που ακολουθεί.

Τονίζεται ότι οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από το αν η καρποφορία της προηγούμενης χρονιάς ήταν περιορισμένη ή όχι. Ενδεχόμενη παράλειψη των συγκεκριμένων εργασιών θα έχει πολυετείς επιπτώσεις στην κατάσταση των ελαιόδενδρων.

Το κλάδεμα

Το κλάδεμα της ελιάς πρέπει να εφαρμόζεται το χειμώνα μετά τη συγκομιδή και πάντα πριν την έναρξη της βλαστικής δραστηριότητας των δένδρων. Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού το χειμώνα πρέπει να γίνεται αργότερα, ώστε να αποφευχθεί η περίοδος όπου μπορεί να επικρατήσουν συνθήκες παγετού (αρχές άνοιξης).

Το κλάδεμα της ελιάς, παγίως, διακρίνεται σε:

-Κλάδεμα διαμόρφωσης,   εφαρμόζεται   σε   δένδρα   μικρής   ηλικίας,   ώστε   αυτά   να αποκτήσουν το επιθυμητό σχήμα αλλά και να επισπεύσουμε την είσοδό τους στο στάδιο της καρποφορίας.

-Κλάδεμα καρποφορίας, εφαρμόζεται κάθε χρόνο, προς το τέλος του χειμώνα, με σκοπό το «άνοιγμα» του κέντρου της κόμης, με την αφαίρεση των λαίμαργων ή πολύ ζωηρών βλαστών και ταυτόχρονο αραίωμα βλαστών στους βραχίονες του δένδρου ώστε να πετύχουμε το μέγιστο της καρποφορίας των δένδρων.

-Κλάδεμα ανανέωσης, εφαρμόζεται σε δένδρα μεγάλης ηλικίας ή σε εγκαταλελειμμένους/ακαλλιέργητους ελαιώνες με σκοπό την επαναφορά τους στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή, γίνονται μεγάλες τομές στα σημεία διακλάδωσης των κύριων βραχιόνων με σκοπό την ανανέωση της κόμης των δένδρων.

Σε ελαιόδενδρα που είναι προσβεβλημένα από το βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv savastanoi (προκαλεί την ασθένεια της βακτηρίωσης ή καρκίνωσης της ελιάς) προτείνεται να λάβει χώρα ένα προσεκτικό και αυστηρό κλάδεμα έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα μολυσμένα τμήματα των φυτών. Στα προσβεβλημένα δένδρα μετά το κλάδεμα όπως επίσης και σε δένδρα που έχουν πληγεί από παγετό πρέπει να γίνεται αμέσως επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από το βακτήριο.

Επίσης, μετά το κλάδεμα οι τομές κλαδέματος (μεγάλες ή μέτριες) πρέπει να καλύπτονται με ειδικά επουλωτικά πληγών, ώστε να αποφεύγονται οι μολύνσεις του δένδρου από το παραπάνω βακτήριο. Τα προϊόντα του κλαδέματος θα πρέπει να τεμαχίζονται και να απομακρύνονται με ασφάλεια από τον ελαιώνα με την χρήση ή όχι καταστροφέα. Δεν συνιστάται η εναπόθεση ή/και ενσωμάτωσή τους στο μετάδοσης ασθενειών.

Πηγή: in.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ