Παρασκευή 19.07.2024

Eκτέλεση εργασιών στην οδό Δημογεροντίας

Για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δημογεροντίας από το πρωί της Δευτέρας 08/07/2024, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες.
Η ανωτέρω οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών και θα
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ