Παρασκευή 22.09.2023

Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Ιεράς Μονής Παναγίας Βοηθείας Χίου

Διανύοντας τὸν θεομητορικὸν μῆνα Αὔγουστον, ζοῦμε μέσα εἰς τὸν γλυκὺν ἀπόηχον τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας. Τὸ ἀπόγευμα τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, Τρίτης 15ης Αὐγούστου 2023, καὶ μετὰ τὸν πρῶτον πανηγυρικὸν μεθέορτον ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς, ζήσαμε στιγμὲς κατανύξεως εἰς τὴν Θεομητορικὴν Μονὴν τῆς Παναγίας Βοηθείας.

     Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, πνευματικὸς προστάτης τῆς Μονῆς, κ.κ. Μᾶρκος, λίαν συγκεκινημένος ἐτέλεσε κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας τὸν ἁγιασμὸν ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱ.  Μονῆς, μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν προσευχητικὴν συνδρομὴν τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Μητροπόλεώς μας π. Ἀποστόλου Λάρδα καὶ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παντελεήμονος Καλεώδη. Τὰ τῆς σεμνῆς τελετῆς καὶ τῆς μοναστηριακῆς δοχῆς ἐπεμελήθη ἡ φιλόξενος Ἀδελφότης τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπὸ τὴν πεπνυμένην καθοδήγησιν τῆς Ὁσιωτάτης Μητρὸς καὶ Καθηγουμένης των Δοσιθέας μοναχῆς.

     Ἡ φίλεργος ἀδελφότης ὡς ἄλλος μελισσὼν εἰργάσθη ἐντατικῶς ἐπὶ μακρὸν διάστημα ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς βιβλιοθηκονόμου κ. Δέσποινας Ἀτσάλη διὰ τὴν συλλογήν, ἀποκατάστασιν, καταλογογράφησιν καὶ καταγραφὴν ὄχι μόνον τοῦ ἐντύπου ἀλλὰ καὶ τοῦ χειρογράφου θησαυροῦ τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ ὁποῖος ἀριθμεῖ ἡλικίαν ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ 17ουαἰῶνος καὶ ἐντεῦθεν.

 Εἰς αὐτὴν τὴν ἐργασίαν τῆς ἀδελφότητος ἔγκειται ἡ ὑψίστη προσφορὰ τῆς ἹΜονῆς εἰς τὴν Ἐκκλησίαντὴν παιδείαν καὶ τὸν πολιτισμόν.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς σεμνῆς τελετῆςὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε καταλλληλως διὰ τὴν σπουδαιότητα τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλιοθηκῶνΕἰς τὸν ἐμπνευσμένον λόγον του ἔκαμε ἀναδρομὴν εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν βιβλιοθηκῶν ἐν γένει καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλιοθηκῶν Ἀλεξανδρείας καὶ Κωνσταντινουπόλεως.  Ἐτόνισετὴν σπουδαιότητά τους ὡς πρὸς τὴν διαφύλαξιν τῶν γραπτῶν κειμηλίων τῆς (ἐκκλησιαστικῆςἑλληνικῆς γραμματείας καὶ ἀνεφέρθη μετ‘ ἐμφάσεως εἰς τὸν ρόλον τῶν μοναστηριακῶν βιβλιοθηκῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Γερόντισσα Δοσιθέα προσέφερε εἰς τοὺς παρόντας ἀναμνηστικὰ βιβλία καὶ εἰκόνες ἐκ τῶν ἐκδόσεων τῆς ἹΜονῆςκαθὼς καὶ τὸ παραδοσιακὸ μοναστηριακὸ κέρασμα

IMG-b21b52a1038bb75810ee643d673c9937-V.jpgIMG-c5da03c101421ac9d2ed6e747b49ce69-V.jpgIMG-c61eb834f8e17a59b2a7a212312e5215-V.jpgIMG-f2928d162fbd01a16c4beee199f6c762-V (1).jpgIMG-f2928d162fbd01a16c4beee199f6c762-V.jpgIMG-a97b498c8e7e17cf04ef2d049649c256-V.jpg

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ