Αρχές Μαρτίου αναμένεται να ανοίξουν οι δύο πλατφόρμες για 80.000 οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στο κατώφλι της συνταξιοδότησης, αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, επειδή έχουν χρέη έως 35.000 ευρώ στο ασφαλιστικό σύστημα.

Το άνοιγμα των πλατφορμών στον ΕΦΚΑ (για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες) θα συνοδεύεται από τη σχετική υπουργική απόφαση για το πώς θα γίνεται ο έλεγχος σε κάθε αίτηση. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο έλεγχος περιλαμβάνει και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών -με τη συναίνεση των αιτούντων-, προκειμένου να ελεγχθούν οι καταθέσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

Συνταξιούχοι: Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε 55.000 ανέρχεται ο αριθμός των υποψήφιων συνταξιούχων της κατηγορίας αυτής, ενώ άλλες 30.000 είναι οι περιπτώσεις με υψηλά χρέη, που υπερβαίνουν, όμως, τη δεκαετία, μέρος των οποίων μπορεί να παραγραφεί και να ρυθμιστούν τα υπόλοιπα στο ανώτατο όριο των 30.000 ευρώ για μη μισθωτούς και σε 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ. Για το υπόλοιπο χρέος θα γίνει παρακράτηση σε 60 δόσεις μέχρι την εξόφλησή του, όπως γίνεται και σήμερα. Ως κριτήριο υπαγωγής στη ρύθμιση τίθεται όριο τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη στα 12.000 ευρώ και στα 6.000 ευρώ για οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ. Οσοι από τους παραπάνω πετύχουν ρύθμιση θα μπορούν να λαμβάνουν μέχρι του ποσού οφειλής των 20.000 το 30% της σύνταξης που δικαιούνται, ενώ, όσο πέφτει το χρέος, τόσο θα αυξάνεται η σύνταξη.

Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι χιλιάδες μη μισθωτοί μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς απεγκλωβίζονται από χρέη παρελθόντων ετών μετά την εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής οφειλών, γεγονός που σημαίνει ότι μικραίνει το ενεργό χρέος και, άρα, μπορεί να ρυθμιστεί. Το μέτρο αφορά κατά κύριο λόγο μη μισθωτούς που περίμεναν την παραγραφή ενός μέρους των οφειλών τους, προκειμένου στη συνέχεια να διακανονίσουν τα υπόλοιπα -έως 20.000 ευρώ- και να ξεκινήσει η διαδικασία συνταξιοδότησής τους.

Οι περισσότεροι από τους οφειλέτες που εκτιμάται ότι θα απεγκλωβιστούν από τις οφειλές και θα καταφέρουν να συνταξιοδοτηθούν είναι ήδη ηλικίας 67 ετών και άνω και είχαν οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ άνω των 30.000 ευρώ. Αυτοί, αν και έχουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης (τουλάχιστον), δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω του χρέους. Εάν αυτό παραγραφεί, τότε ανοίγει η διαδικασία συνταξιοδότησης μέσω διακανονισμού του υπολοίπου της οφειλής. Αναλυτικότερα, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν τη δεκαετή παραγραφή των χρεών τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις κατά τόπους αρμόδιες τοπικές διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ, όπου και θα εξετάζεται.

Η διαδικασία

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η βούληση του ασφαλισμένου για εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής λόγω παρέλευσης δεκαετίας, καθώς και τα χρονικά διαστήματα, φορέας, κλάδος κ.λπ. που επιθυμεί να εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Για περιπτώσεις ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς, η αίτηση θα είναι κοινή και θα έχει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η εξέταση αιτήσεων των ασφαλισμένων θα διενεργείται από τις αρμόδιες τοπικές διευθύνσεις. Ειδικότερα για ασφαλισμένους π. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ) και π. ΕΤΑΠΜΜΕ οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται προς εξέταση στις Γ’ και Δ’ Δ/ νσεις Απονομής Συντάξεων λόγω αρμοδιότητας σε θέματα ελέγχου εισφορών έως 31/12/2016.

Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, δύναται να προσμετρήσουν ασφαλιστικό χρόνο (συνολικά ή μέρος αυτού) του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν παραγραφεί, τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση της σύνταξης. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές. Τέλος, να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής οι εγκρίσεις στις αιτήσεις για παραγραφή χρεών έχουν ξεπεράσει τις 4.500.

Πηγή: Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά