Πέμπτη 11.08.2022

Δυο τμήματα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στα 10 τμήματα που είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση

Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε φέτος το τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που ανέβηκε κατά 2566 μόρια καθώς άνοδο κατέγραψε και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ανέβηκε κατά 695 μόρια.

Η καλή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης απέδωσε καρπούς. Έχουμε την χαρά και την τιμή στο νησί μας να έχουμε τέσσερα πολύ καλά τμήματα με άμεση αποκατάσταση στην αγορά εργασίας.

Γνωρίστε τα τμήματα που βρίσκονται στη Χίο:

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.)

 • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα εμβληματικό Τμήμα, καθώς η έναρξη της λειτουργίας του, το ακαδημαϊκό έτος 1985-86, σηματοδότησε το ξεκίνημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η φοίτηση στο ΤΔΕ προσφέρει:
  • Ένα ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών, που έχει λάβει υπόψη τις νέες τάσεις στο ακαδημαϊκό – εθνικό και διεθνές – επίπεδο, καθώς επίσης και τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
  • Σπουδές σε διεθνές περιβάλλον, όπου εκτός από το υψηλής ποιότητας και διεθνούς καταξίωσης, εκπαιδευτικό του προσωπικό, διδάσκοντες προέρχονται και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μέσω πολλαπλών συνεργασιών που έχει αναπτύξει το Τμήμα (π.χ. πρόγραμμα ERASMUS, ερευνητικές συνεργασίες).
  • Παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα, από στελέχη της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς, τα οποία μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη.
  • Πραγματοποίηση μέρους των σπουδών σε άλλα κράτη μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας (π.χ. ERASMUS), συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, θερινά σχολεία, συνέδρια, διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας κ.ά., επεκτείνοντας έτσι τις γνώσεις και το δίκτυο επαφών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών και οργανισμών, αφού το ΤΔΕ είναι από τα πρώτα Τμήματα στην Ελλάδα που εφάρμοσε τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό τη στενή διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:Η Διοίκηση Επιχειρήσεων ως μια κοινωνική επιστήμη με αναφορά στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, αφού συνθέτει θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία συναφών επιστημονικών κλάδων προκειμένου να προσεγγίσει με συστηματικό τρόπο τα πολύπλοκα ζητήματα της δημιουργίας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στη λογική αυτή, το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΔΕ προσφέρει:
   • Μαθήματα Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας: Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα, Μάρκετινγκ, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διοίκηση Λειτουργιών κ.ά.
   • Μαθήματα Ποσοτικής Ανάλυσης: Μαθηματικά, Στατιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι κ.ά.
   • Οικονομικά Μαθήματα: Εισαγωγή στην Οικονομική, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική κ.ά.
   • Μαθήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου κ.ά.
   • Μαθήματα Θεσμικού Πλαισίου (Νομικά): Εισαγωγή στο Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο κ.ά.
   • Μαθήματα Τεχνολογικού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας: Πληροφορική, Τεχνολογική Καινοτομία, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό Μάρκετινγκ κ.ά.

   Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΔΕ δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή.

   Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα απορρόφησης αποφοίτων από την αγορά εργασίας, πάνω από το 65% των αποφοίτων του ΤΔΕ βρίσκουν εργασία μέσα στον πρώτο χρόνο από τη λήψη του πτυχίου τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στους διάφορους τομείς της Οικονομίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων:

   • Ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
   • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λπ.
   • Ως νέοι επιχειρηματίες, ιδρύοντας την δική τους επιχείρηση (start up).
   • Τέλος, διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

   Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της επιτυχημένης πορείας του, το ΤΔΕ έχει απονείμει μέχρι τώρα πάνω από 2.100 πτυχία, 1.000 μεταπτυχιακά και 100 διδακτορικά διπλώματα και έχει κατακτήσει μια εξέχουσα θέση στην ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, έχοντας στους αποφοίτους του πλήθος στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σημαντικό αριθμό πανεπιστημιακών δασκάλων, αφού αρκετοί απόφοιτοί του ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: https://www.facebook.com/officialpagetde

   Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

 • Tμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Τ.Ν.Ε.Υ.)

 • Το Tμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών κατέχει ηγετική θέση στις πανεπιστημιακές ναυτιλιακές σπουδές. Οι φοιτητές και πτυχιούχοι μας αποκτούν γνώσεις, ικανότητες αλλά και εμπειρίες που αντιστοιχούν πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Επιχειρηματικότητας.Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:
  • Διοικητική και Οικονομική Επιστήμη
  • Ναυπηγική και Ψηφιακή Τεχνολογία
  • Χρηματοοικονομικά
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Συνδυασμένες Μεταφορές
  • Ναυτικό Δίκαιο
  • Στρατηγική και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

  Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

  Οι απόφοιτοι μας εργάζονται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εταιρίες ναυτιλιακών πρακτόρων, εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού και ναυτιλιακού λογισμικού, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και συνδυασμένων μεταφορών, λιμενικούς οργανισμούς και διεθνείς οργανισμούς (ασφαλιστικές επιχειρήσεις, νηογνώμονες) ανά τον κόσμο.

  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

 

 • Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.)
 • Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με έδρα τη Χίο έχει ως αποστολή, αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και, αφετέρου να παρέχει στους/ις φοιτητές/τριες ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.
 • Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:
  • ανάπτυξη, διαχείριση και προβολή τουριστικών προορισμών
  • σχεδιασμός και πολιτική του τουρισμού
  • διοίκηση, προβολή και προώθηση τουριστικών επιχειρήσεων
  • παραγωγή και διανομή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον τουρισμό

  Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων: 

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού μπορούν να απασχοληθούν ως:

  • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων) στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων)
  • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων ) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής
  • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α., κ.ά.)
  • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού
  • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

   Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

 

Πολυτεχνική Σχολή:

 • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Τ.Μ.Ο.Δ.)

 • Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης παρέχει ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών καλλιεργώντας στέρεες βάσεις στις Θετικές Επιστήμες, τη Μηχανική και την Πληροφορική, στα Οικονομικά και τη Διοίκηση ώστε οι απόφοιτοί του να λαμβάνουν αποφάσεις εφαρμόζοντας ποσοτικές μεθόδους και να λειτουργούν στην αγορά εργασίας ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ «παραδοσιακών» Μηχανικών και «κλασικών» διοικητικών/οικονομικών στελεχών.

  Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

  Το Τμήμα εξειδικεύεται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Μηχανική της Διοίκησης (Μanagement Εngineering), δίνοντας έμφαση σε  προβλήματα βελτιστοποίησης με υπολογιστικές μεθόδους
  • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering), δίνοντας έμφαση σε προβλήματα λήψης επενδυτικών αποφάσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σχεδιασμού και τιμολόγησης παραγώγων και χρηματοοικονομικών προϊόντων, κ.α.

  Επιπλέον, το Τμήμα δραστηριοποιείται και στις ακόλουθες περιοχές:

  • Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας
  • Μηχανική των Υλικών, της Ενέργειας, και του Περιβάλλοντος

  Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

  Οι προοπτικές απασχόλησης καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων όπως:

  • Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (big data, data analytics, business analytics)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Οικονομική διαχείριση, διαχείριση χαρτοφυλακίου και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκευσης και διανομής – logistics)
  • Διοίκηση/διαχείριση έργων (project management)

  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Πηγή άρθρου: news247

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ