Τετάρτη 24.04.2024

Δημοσιοποίηση των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών – Ηρωικής Νήσου Ψαρών – Χίου».

Δημοσιοποίηση των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών – Ηρωικής Νήσου Ψαρών – Χίου».

Ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Οινουσσών, Δήμου Ψαρών, Δήμου Χίου», προβαίνει σε δημοσιοποίηση των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών – Ηρωικής Νήσου Ψαρών – Χίου», τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.chios.gov.gr/poleodomikes-efarmoges/ στο πεδίο «Πολεοδομικές Εφαρμογές» – «Χωροταξικές Μελέτες Δ. Χίου», της ιστοσελίδας του Δ. Χίου και προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο: s_karousakis@chios.gov.gr, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του.

 

Δημοσιοποίηση των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών – Ηρωικής Νήσου Ψαρών – Χίου».
Ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Οινουσσών, Δήμου Ψαρών, Δήμου Χίου», σύμφωνα με το ΦΕΚ 6046/20.12.2021 περί «Κατάρτισης και έγκρισης προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού) και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 16328/01.06.2023 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης:

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο: s_karousakis@chios.gov.gr, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις και προβληματισμούς του, που πιθανόν να έχουν ανακύψει από την εφαρμογή των ΣΧΟΟΑΠ των Δ.Ε. Αγ. Μηνά, Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, Δ.Ε. Καμποχώρων & Δ.Ε. Αμανής καθώς και του ΓΠΣ ΧΙΟΥ,
β) Ανακοινώνει ότι οι ανωτέρω εγκεκριμένες χωροταξικές μελέτες του Δ. Χίου που αφορούν στα κάτωθι:
• ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2016,
• ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/2016,
• ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/2016,
• ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 311/ΑΑΠ/2016 &
• ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ ΦΕΚ/544/Δ΄/19-08-2021,
είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.chios.gov.gr/poleodomikes-efarmoges/ στο πεδίο «Πολεοδομικές Εφαρμογές» – «Χωροταξικές Μελέτες Δ. Χίου», της ιστοσελίδας του Δ. Χίου.
Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία απευθύνεστε στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Διεύθυνση: Οινοπίωνος 1, Σταμάτιο Καρουσάκη, Προϊστάμενο Τμήματος, στο τηλ. 2271351618.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ