Τετάρτη 21.02.2024

Δήμος Χίου σε διαβούλευση το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Ο Δήμος Χίου εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το Ν. 4819/2021, και το ΦΕΚ Β’ 5553/ 30.11.2021 «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»
Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Σημειώνεται πως περιοχή παρέμβασης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χίου.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις.

Οι προτεινόμενες διαδρομές και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.chios.gov.gr στο πεδίο «Δημόσια Διαβούλευση» – Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 02/02/2024, με απόψεις επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έγιναν στις ως άνω διαδρομές, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Χίου.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.
Πληροφορίες: Ευτυχία Βορριά,
Τηλ.: 2271351614 / Εmail: eftihiavorria@gmail.com
Αποστολή απόψεων και προτάσεων στο email: protokollo_texnikis@chios.gov.gr

Ο Δήμαρχος Χίου

Ιωάννης Μαλαφής

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ