Σάββατο 28.05.2022

Δήλωση Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για υπόθεση Novartis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

 

Δήλωση υπουργούΥγείας ΘάνουΠλεύρη

 

“Υλοποιώντας τηνκυβερνητικήδέσμευση μας να διεκδικήσουμε αποζημίωση από τηνεταιρία Novartis για τοσυνόλοτων παράνομων πρακτικών και σύμφωνα με πρακτικότου ΝΣΚ, προβαίνουμε επιπλέονστις ακόλουθεςενέργειες:

α) εντολήγια σύσταση επιτροπήςδιαπραγμάτευσης

β) έντοληγια διορισμόδικηγορικήςεταιρείας στις ΗΠΑ για προάσπισητωνδικαιωμάτωντουΕλληνικούΔημοσίου και

γ) εντολήγια έγερση αγωγήςενώπιοντηςΕλληνικήςΔικαιοσύνηςγια διεκδίκησητης αποζημίωσηςγια την προσβολήτουελληνικούδημοσίουμε επιφύλαξηγια τηντυχόν επιπλέονζημιά που θα προσδιοριστεί και η οποία έχειήδησυνταχθεί.

Σε αντίθεσημετηνκυβέρνησητου ΣΥΡΙΖΑ που επένδυσεστησκευωρία και δενδιεκδίκησετίποτα από τηνεταιρεία η κυβέρνησητης ΝΔ προβαίνεισεόλεςτιςενέργειεςγια να λογοδοτήσει η Novartis και να αποζημιωσειτοελληνικόδημόσιογια τις παράνομες πρακτικέςτης”.Δήλωση υπουργούΥγείας ΘάνουΠλεύρη

 

“Υλοποιώντας τηνκυβερνητικήδέσμευση μας να διεκδικήσουμε αποζημίωση από τηνεταιρία Novartis για τοσυνόλοτων παράνομων πρακτικών και σύμφωνα με πρακτικότου ΝΣΚ, προβαίνουμε επιπλέονστις ακόλουθεςενέργειες:

α) εντολήγια σύσταση επιτροπήςδιαπραγμάτευσης

β) έντοληγια διορισμόδικηγορικήςεταιρείας στις ΗΠΑ για προάσπισητωνδικαιωμάτωντουΕλληνικούΔημοσίου και

γ) εντολήγια έγερση αγωγήςενώπιοντηςΕλληνικήςΔικαιοσύνηςγια διεκδίκησητης αποζημίωσηςγια την προσβολήτουελληνικούδημοσίουμε επιφύλαξηγια τηντυχόν επιπλέονζημιά που θα προσδιοριστεί και η οποία έχειήδησυνταχθεί.

Σε αντίθεσημετηνκυβέρνησητου ΣΥΡΙΖΑ που επένδυσεστησκευωρία και δενδιεκδίκησετίποτα από τηνεταιρεία η κυβέρνησητης ΝΔ προβαίνεισεόλεςτιςενέργειεςγια να λογοδοτήσει η Novartis και να αποζημιωσειτοελληνικόδημόσιογια τις παράνομες πρακτικέςτης”.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ