Παρασκευή 22.09.2023

«ΑΥΤΟΝΟΜΩ – Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών»

του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
της Ελλάδας και της Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο Δήμος Χίου σας προσκαλούν
στην ημερίδα – σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του κτιρίου του Δήμου Χίου
Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00π.μ. – 12:00π.μ.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας – σεμιναρίου.
Πρόγραμμα Ημερίδας – Σεμιναρίου
• 10:00 Έναρξη Ημερίδας
• 10:10 Χαιρετισμός Δημάρχου Δήμου Χίου
• 10:20 Παρουσίαση Έργου «ΑΥΤΟΝΟΜΩ»,
εισήγηση, Δρ. Ιωάννης Δάγκινης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• 10:30 Πλαίσιο Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτονομία Κτιρίων,
εισήγηση, Υ.Δρ. Παναγιώτης Ψωμάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• 10:45 Κτιριακή ευφυία και απομακρυσμένος έλεγχος της ενεργειακής κατάστασης του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου,
εισήγηση, Δρ. Ιωάννης Δάγκινης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• 10:55 Κτίρια μηδενικής κατανάλωσης και πράσινη ενέργεια, εισήγηση,
κ. Χριστόδουλος Σπάγκακας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
• 11:25 Ανάπτυξη και παρεμβάσεις στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου στα πλαίσια του
έργου «ΑΥΤΟΝΟΜΩ»,
εισήγηση, κα Δέσποινα Φυριππή Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος Δ/νσης
Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης Δήμου Χίου
• 11:40 Παρουσίαση των αναγκών και η εφαρμογή της αναβάθμισης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Σχεδίασης,
εισήγηση, κ. Μπουλάς Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης,
PhD, MSc, MEng, Beng, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, κα. Δαλαβάγκα Βασιλική,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, κ. Πιτροπάκης Μιχάλης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Εκπρόσωποι Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου.
• 11:55 Κλείσιμο Ημερίδας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ