Παρασκευή 22.10.2021

AUKUS, η νέα Γιάλτα

Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να προσανατολισθεί στρατηγικά στον νέο πόλο ισχύος, πολύ περισσότερο όταν διαφαίνεται σταδιακή συσπείρωση μιας ευρύτερης δυτικής συσσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ρωσίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ