Σάββατο 26.11.2022

Απάντηση σε Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χίου

Οι Δήμοι υποχρεώθηκαν με νόμο το 2018 να συστήσουν στον O.E.Y., Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών τους , να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.

Μετά από αυστηρές έγγραφες συστάσεις των υπηρεσιών δημοσιονομικών ελέγχων και του Eλεγκτικού Συνέδριου αφενός ζητήθηκε απ’ όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Χίου να μας υποδείξουν  υπάλληλο για να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει την ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή που όλες απάντησαν αρνητικά και αφετέρου να εναρμονίσουμε τον Ο.Ε.Υ. με την νομοθεσία που ισχύει από το 2018 για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τον Δήμο Χίου.

Ο ΟΕΥ τροποποιήθηκε και εκ νέου έχουμε αποστείλει έγγραφο σε όλες τις Δ/νσεις με καταληκτική ημερομηνία 31/10/22 ώστε να μας υποδείξουν υπάλληλο που ενδεχομένως επιθυμεί να εκπαιδευτεί για να εγγραφεί στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών και να ασκεί τα καθήκοντα που ο νόμος ορίζει.

Από τις δέκα Δ/νσεις του Δήμου οι τρεις έχουν μόνο απαντήσει και αυτές αρνητικά. Ένας μόνο υπάλληλος απάντησε θετικά. Αναμένουμε τις απαντήσεις όλων, προτού προβούμε στην τοποθέτηση του εργαζόμενου στο νεοσυσταθέν Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Χίου και ο υπάλληλος που τελικά θα τοποθετηθεί σε αυτό θα πρέπει να εκπαιδευτεί για ένα μήνα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και να πιστοποιηθεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής.

Οι υπηρεσίες που ανατέθηκαν με την νόμιμη διαδικασία σε εξωτερικό συνεργάτη φέρουν τον τίτλο «Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου-Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Χίου» που θα δράσει υποστηριχτικά στον εργαζόμενο του Δήμου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του όπως και στην υλοποίηση  του πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετική αναφοράς καθώς και υποστηριχτικά στα λοιπά τμήματα του Δήμου (helpdesk) κτλ.

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων δεν γνώριζε όλα τα παραπάνω; Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων μας προτρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την αυτοτέλεια του Δήμου και να μην εναρμονιστούμε με την νομοθεσία καθ’ υπόδειξη των ελεγκτικών μηχανισμών που ελέγχουν τον Δήμο Χίου;

Ποιές είναι οι περίεργες μεθοδεύσεις; Η υποστήριξη των εργαζομένων που θα στελεχώσουν το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με πιστοποιημένους και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες;

Κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων μην δημιουργείτε λανθασμένες εντυπώσεις. Ενημερωθείτε από τους συναδέλφους σας και μην εκτίθεστε.

Μέριμνα σας οφείλετε να είναι η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών με διαφάνεια, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία τους υπέρ των δημοτών. Όλοι παλεύουμε για έναν Δήμο Χίου δυνατό, με ψηλά το κεφάλι προς όφελος των δημοτών μας από όποιο μετερίζι συνεισφέρει ο καθένας μας, χωρίς σκοπιμότητα και τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές που έχουνε περάσει.

Γυρίσαμε σελίδα!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ