Τετάρτη 30.11.2022

Απαγόρευση στάθμευσης στις οδούς Μαρτύρων και Χάνδακος

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια  του έργου «Βελτίωση πεζοδρομίων και προσβασιμότητας στην οδό Καλουτά», εκτελεί εργασίες στα πεζοδρόμια στις οδούς Μαρτύρων και Χάνδακος στα πλαίσια του έργου.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων στο χώρο στάθμευσης επί της οδού Μαρτύρων (δίπλα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο) και την Παρασκευή  04/11/2022 που θα πραγματοποιηθούν εργασίες πλακόστρωσης των πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι πολύ προσεκτικοί.  

 

Επισημαίνεται λοιπόν ότι τα επιβατικά οχήματα και μηχανάκια, που σταθμεύουν στο χώρο στάθμευσης επί της οδού Μαρτύρων (δίπλα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο) θα πρέπει να απομακρυνθούν και να μην σταθμεύουν σε αυτό στις προαναφερόμενες ημερομηνίες για να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κατασκευή του έργου.

 

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες.  Επίσης να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των

οχημάτων.

 

Ο πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. Δ. Χίου

Δρ. ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας

& Διοίκησης  με βαθμό Α’

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ