Κυριακή 28.11.2021

Ανησυχία ασφαλισμένων και ασφαλιστών μετά την ανάκληση της άδειας της City Insurance – Οι πρόσφατες εξελίξεις

Είναι αλήθεια πως μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της CITY INSURANCE την 17.09.2021 οι ασφαλισμένοι μας, οι οποίοι δυνάμει του ασφαλιστηρίου Νομικής Προστασίας διεκδικούν αποζημίωση από τροχαίο συμβάν με εμπλεκόμενο και υπαίτιο όχημα ασφαλισμένο στη CITY INSURANCE ευλόγως ανησύχησαν.

Το ίδιο και οι ασφαλιστές- συνεργάτες μας, που γίνονται αποδέκτες της αγωνίας και ανησυχίας των πελατών τους.
Το πρόβλημα είναι όμως  και ευρύτερο διότι αφορά και ζημιωθέντες που δεν διαθέτουν κάλυψη Νομικής Προστασίας, οπότε θα πρέπει να κινηθούν μόνοι τους.

Η ARAG HELLAS από την πρώτη στιγμή με υπευθυνότητα παρακολουθεί το θέμα μέσω των συνεργαζόμενων δικηγόρων της στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, ο επί πολλά έτη έμπιστος και εξειδικευμένος δικηγόρος του δικτύου μας, κύριος Στέφανος Ασλανίδης μας γνωστοποίησε με τα τότε δεδομένα και εν αναμονή των περαιτέρω εξελίξεων, τις προβλέψεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ για το θέμα και υπό την προϋπόθεση ότι θα τύγχανε εφαρμοστέο για την επίλυση των σχετικών διαφορών το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε στο next deal την 02.11.2021.
Σημειωτέον ότι ερωτήματα που σχετίζονται με το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβάσεις ασφαλίσεων που παρέχονται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ασφαλιστή που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύπλοκα και επιδέχονται διαφορετικών ερμηνειών, ιδίως στην περίπτωση της ανάκλησης άδειας και της διαδικασίας ειδικής ασφαλιστικής εκκαθάρισης ελλείψει Νομολογίας.

Η ARAG HELLAS παρακολουθώντας στενά το θέμα επικοινώνησε μεταξύ άλλων, με την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ελληνική Εποπτική Αρχή, η οποία εποπτεύει μεν την Ελληνική ασφαλιστική αγορά αλλά δεν έχει εξουσία επί της Ρουμανικής ασφαλιστικής εταιρίας, έθεσε υπόψη της Ελληνικής εποπτικής Αρχής τα προβλήματα και αναμένει καθοδήγηση. Ακολουθήσε δικό μας έγγραφο προς την Αρχή  και τελούμε εν αναμονή απάντησής του.

Αυτό προφανώς σημαίνει ότι πολλοί ζημιωθέντες στην Ελλάδα δεν θα καταφέρουν είτε να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους είτε να προσβάλλουν δικαστικά την τυχόν απόρριψη των αναγγελιών της.

Η ARAG ενημερώθηκε αμέσως και από σήμερα προετοιμάζεται για το χειρισμό των υποθέσεων των ασφαλισμένων της στη Ρουμανία με τα νέα δεδομένα, αν τελικά ισχύσουν τα ανωτέρω.
Τα εύλογα ερωτήματα είναι εάν όλοι οι Έλληνες ζημιωθέντες είναι εφικτό να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία με οδηγίες στα ελληνικά αλλά με διαδικασίες σε άλλη γλώσσα (ρουμάνικα ή αγγλικά) και εφαρμοστέο το Ρουμανικό δίκαιο που ούτε ο Έλληνας ζημιωθείς γνωρίζει ούτε ο Έλληνας δικηγόρος είναι σε θέση να γνωρίζει επαρκώς.

Ερωτήματα γεννά το γεγονός ότι ενώ σφόδρα αναμενόταν ο ορισμός αντιπροσώπου του Ρουμάνου εκκαθαριστή στην Ελλάδα για να διευκολυνθούν οι Έλληνες ζημιωθέντες, κάτι τέτοιο δεν έγινε.
Γιατί προτιμάται η διαδικασία αποζημίωσης στη Ρουμανία, που δημιουργεί εμπόδια (έξοδα, μεταφράσεις, αβεβαιότητα ως προς το τι ισχύει ακριβώς δυνάμει του Ρουμάνικου δικαίου, δυσκολία εύρεσης και επικοινωνίας με Ρουμάνο δικηγόρου, ασάφεια σχετικά με τα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή των Ρουμάνων δικηγόρων και τις δικονομικές διατάξεις περί προθεσμιών, δυσκολία παρακολούθησης της εξέλιξης κτλ.) και εγκαταλείπεται η διαδικασία αποζημίωσης στην Ελλάδα, που θα καθιστούσε πιο εύκολη και προσιτή την αναγγελία των αξιώσεων των Ελλήνων ζημιωθέντων σε Έλληνα αντιπρόσωπο του Ρουμανικού φορέα στην Ελλάδα.

Μετά από όλα αυτά μήπως είναι η ώρα να αναληφθούν πρωτοβουλίες αρμοδίως για την προστασία των Ελλήνων ζημιωθέντων, τέτοιων που να διασφαλίζουν τα έννομα συμφέροντά τους και να διευκολύνουν τη διαδικασία αποζημίωσης, αφού άλλωστε το δίκαιο που θα ρυθμίσει την αποζημίωσή τους είναι το δίκαιο του τόπου ατυχήματος, δηλαδή το ελληνικό;

Για την ARAG HELLAS

Τμήμα Ζημιών

Βασίλειος Κων/νου Μπάλλας
Δικηγόρος

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: nextdeal.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ