Σάββατο 30.09.2023

Ανεπαρκές το δημόσιο δίκτυο οπτικών ινών στις αποκαλούμενες “λευκές περιοχές” της χώρας

Της:             Μαρίας Αθανασίου, Βουλευτή Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών

 

ΠΡΟΣ:          Τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

ΘΕΜΑ:          «Ανεπαρκές το δημόσιο δίκτυο οπτικών ινών στις αποκαλούμενες “λευκές περιοχές” της χώρας»

 

 

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Έχοντας διαπιστώσει την παντελή απουσία απάντησης στην υπ’ αρ. κατάθεσης 3088/4-4-2023 κοινοβουλευτική Ερώτηση της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, κας Αικ. Αλεξοπούλου, αναγκαζόμαστε να θέσουμε υπόψη σας τα σχετικά διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση εκ νέου. Σας αναφέρουμε, λοιπόν ότι, είναι γνωστά τα μεγάλα προβλήματα που παρατηρούνται ως προς την διαθεσιμότητα του σήματος της κινητής τηλεφωνίας ή του διαδικτύου στις λεγόμενες «λευκές περιοχές» της Επικράτειας, δηλαδή, σε γεωγραφικά σημεία της χώρας, τα οποία βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Έτσι, διάφοροι οικισμοί εντός αυτών των περιοχών δεν διαθέτουν, σήμερα, καθόλου πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αν και υπάρχουν, εν τω μεταξύ, εν ενεργεία σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών σε πλείστα σημεία του ελλαδικού χώρου. Τα εν λόγω, όμως, δημόσια δίκτυα, παρ’ όλο που έχουν παραδοθεί, ήδη, από το έτος 2018, εν τούτοις, μέχρι και σήμερα, παραμένουν ανενεργά, κι ετούτο, επειδή, δεν θέλει κανένας εκ των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών να τα λειτουργήσει, διότι προφανώς, μια τέτοια επένδυση δεν παρουσιάζει γι’ αυτούς οικονομικό ενδιαφέρον. Είναι γεγονός, πως οι ιδιοκτήτες των εν λόγω δικτύων, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόβλεψαν, πώς αυτές οι «λευκές περιοχές» θα αποκτούσαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε περίπτωση που οι σχετικοί πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών θα αρνούνταν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Ελλοχεύει, επομένως, ο κίνδυνος, τα υπόγεια αυτά δίκτυα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, να είναι σε λίγο καιρό παρωχημένα και, στην ουσία, να περιπέσουν σε αχρηστία. Θύματα, όμως, της παραπάνω διαμορφωθείσας κατάστασης είναι οι πολίτες των οικισμών των ανωτέρω «λευκών περιοχών», οι οποίοι στερούνται των ευρυζωνικών υπηρεσιών, στη διάρκεια της τρίτης, ήδη, δεκαετίας του 21ου αιώνα, που διανύουμε.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  1. Για ποιον λόγο δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το δημόσιο δίκτυο οπτικών ινών στις αποκαλούμενες «λευκές περιοχές» της Ελληνικής Επικράτειας;

 

  1. Τι προτίθεσθε να πράξετε, προκειμένου, κάθε περιοχή της χώρας, ακόμα και όποια αποκαλείται κατά τα ως άνω γραφόμενα «λευκή περιοχή», να αποκτήσει προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο και να διαθέτει σύγχρονες και λειτουργούσες ευρυζωνικές υπηρεσίες;

 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ