Δευτέρα 02.10.2023

Αναπάντητη ερώτηση περί ανάδειξης αρχαίων τάφων αεροδρομίου Χίου

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου
Τομέα Αθηνών
ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Πολιτισμού
ΘΕΜΑ: «Αναπάντητη ερώτηση περί ανάδειξης αρχαίων τάφων αεροδρομίου
Χίου»
Κυρία Υπουργέ,
Στις 28/3 τρέχοντος έτους και με Αριθ. Πρωτ. 2901/28-3-2023 σας είχε κατατεθεί
ερώτηση, η οποία αφορούσε την ανάδειξη αρχαίων τάφων αεροδρομίου Χίου
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b078e1bc7375a/12259312.pdf, η οποία παρέμεινε αναπάντητη. Το περιεχόμενο της εν
λόγω ερώτησης κατέληγε στη δυνατότητα διατήρησης των τάφων επί της κείμενης
θέσης και η μετάθεση της πορείας των εργασιών της τάφρου για τη διαχείριση των
όμβριων υδάτων, ώστε να παραμείνουν οι τάφοι επισκέψιμοι.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Διατίθεστε όπως μας απαντήσετε ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού
σχετικά με το αναδειχθέν ζήτημα κι αν ως βούλησή του υφίσταται πρόθεση ανάδειξης
των εν λόγω τάφων αντί κατάχωσης αυτών;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ