Τα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Cellδείχνουν επιπλέον την αλληλεπίδραση που έχουν ορισμένα από τα βακτήρια της λίστας με τα καρκινικά κύτταρα, όπως να μειώνουν την ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία ή χημειοθεραπεία, και να βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των ασθενών.

26 τύποι καρκίνου

Με στόχο να ανακαλύψουν γιατί πολλοί ογκολογικοί ασθενείς καταλήγουν από τις μεταστάσεις αλλά και πώς μπορούν να ενισχυθούν θεραπείες που στοχεύουν σε αυτές, οι ερευνητικές ομάδες των Emile Voest και Lodewyk Wessels, σε συνεργασία με ερευνητές από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Καρκίνου και στο Ινστιτούτο Oncode, εξέτασαν με ανάλυση DNA τους βακτηριακούς πληθυσμούς σε περισσότερες από 4.000 μεταστάσεις σε 26 τύπους καρκίνου. 

Επί τούτω χρησιμοποίησαν έναν τεράστιο όγκο από κλινικές πληροφορίες και δεδομένα DNA από το Hartwig Medical Foundation (400 terabytes), τα οποία ανέλυσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ειδικά προγράμματα καθώς στις περιοχές αυτές υπάρχει περιορισμένος αριθμός βακτηρίων.

«Παραδόξως, δεν είναι μόνο οι μεταστάσεις από τον καρκίνο του παχέος εντέρου που περιέχουν πολλά βακτήρια», σχολίασε ο ερευνητής Thomas Battaglia, όπως θα ανέμενε κανείς, δηλαδή, καθώς τα περισσότερα βακτήρια κατοικούν στο παχύ έντερο, από όπου θα μπορούσαν πιθανώς να συνταξιδέψουν με τα μεταστατικά καρκινικά κύτταρα σε άλλα σημεία του σώματος. «Επίσης, το ποια βακτήρια υπάρχουν σε μια μετάσταση σχετίζεται στενά με τη θέση του όγκου στο σώμα, τις συνθήκες που επικρατούν εκεί και τον τύπο του καρκίνου».

Ανταπόκριση στη θεραπεία

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης μια σύνδεση μεταξύ των βακτηρίων και της αποτελεσματικότητας της αντικαρκινικής θεραπείας. Για παράδειγμα, ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και βακτηριακούς πληθυσμούς Fusobacterium στις μεταστάσεις τους, ανταποκρίθηκαν χειρότερα στην ανοσοθεραπεία από ό,τι οι ασθενείς χωρίς τα είδη αυτά.

«Παρατηρήσαμε επίσης ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλομορφία της βακτηριακής κοινότητας, τόσο πιο δραστήρια είναι τα παρακείμενα καρκινικά κύτταρα» ανέφερε ο Thomas.

«Η μελέτη μας ανοίγει πόρτες για τη διερεύνηση νέων μορφών θεραπειών, για παράδειγμα κατά βακτηρίων που θα μπορούσαν να ευνοούν τον όγκο. Μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το πολύπλοκο περιβάλλον των όγκων, ένα περιβάλλον στο οποίο όλα τα είδη κυττάρων -συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων- συμβιώνουν και επηρεάζουν το ένα το άλλο» σχολίασε η έτερη συγγραφέας, Iris Mimpen.

πηγή: ygeiamou.gr